När ska jag ansöka?

När det gäller kandidatstudier är det bara medicin-, tand- och veterinärstudier som har en ansökningsfrist, samt all kurser på Oxford och Cambridge (den 15 oktober hösten innan du vill börja studera). Alla andra studier har rullande antagningar, så ju tidigare du ansöker, desto bättre! Observera att det inte går att söka till både Oxford och Cambridge (detta har universiteten själva beslutat), och att dessa två universitet utöver den vanliga ansökan kräver en separat ansökan och ofta också ett separat test. Allt detta måste vara klart senast den 15 oktober, och du är ansvarig för att kontrollera detta med Oxford/Cambridge. Vi hjälper dig gärna med dessa universitet om du även ansöker till våra andra universitet.

Den 15 januari är ENDAST ansökningsfrist för kandidatansökningar från brittiska studenter. Denna tidsfrist gäller INTE för svenskar eller andra internationella studenter. Vi rekommenderar ändå att du ansöker före jul hösten innan du börjar dina studier, även om det är möjligt att ansöka fram till augusti/september. De mest populära utbildningarna och kurser som har få platser tillgängliga stänger ofta strax efter nyåret. Om du vill börja studera i januari bör du ansöka innan slutet på september, även om det ofta är möjligt att ansöka ända fram till jul. Det finns alltid ett antal fördelar med att ansöka tidigt, nämligen i förhållande till bostadsansökningar, potentiella stipendier från universitet och ansökan till CSN.

Magisterstudier har ibland sina egna ansökningsfrister, men de flesta har rullande antagningar. Fråga oss om detta.

För de allra flesta kurserna kan du ansöka ända fram till skolans början, men de mest populära fylls omkring eller strax efter nyåret. Därför är det alltid klokt att ansöka före jul hösten innan du vill börja studera. Men oroa dig inte om du inte har möjlighet att göra det då det är fortfarande möjligt att ansöka fram till augusti/september hösten innan du påbörjar dina studier. Observera att för kandidatstudier kan du bara ansöka till ett universitet om du ansöker efter den 30 juni, men vi hjälper dig att ta reda på var du kan komma in innan vi ansöker å dina vägnar. Men ju längre du väntar på att ansöka, desto färre platser finns det. Vi hjälper dig naturligtvis med hela ansökan och hjälper dig att uppfylla alla tidsfrister som finns, så kontakta oss så att vi kan komma igång.

Tilbaka till "Vanliga frågor"