Formellt klagomålsformulär

Vi på Across the Pond vill gärna höra om du är missnöjd med saker så att vi kan se till att du blir nöjd! De allra flesta problem du kan stöta på både före och efter ansökan om studier i Storbritannien kan lösas och vi vill hjälpa dig! Så berätta vad du är missnöjd med och skicka in ett formellt klagomål så gör vi allt vi kan för att hjälpa dig!

Klagomål angående våra universitet

Alla klagomål relaterade till våra universitet, kurser eller information de tillhandahåller loggas internt och tas upp med universitetet. Vi har en anställd som arbetar med våra universitet för att säkerställa bästa möjliga samarbete med våra partners. Personen i fråga kommer därför att ta upp ditt ärende så snabbt som möjligt och vid behov arrangera ett möte med universitetet för att diskutera ditt ärende och hur bästa möjliga lösning kan nås. Lyckligtvis får vi väldigt få klagomål relaterade till våra universitet och det händer att universitetet har en helt annan historia att komma med angående studenten ifråga. Så, var så specifik och sanningsenlig som möjligt i ditt klagomål. Naturligtvis tar vi hänsyn till att du och universitetet kan ha olika erfarenheter av situationen och vill komma till botten med vad som har hänt och hur detta kan lösas.

Vi kommer att följa upp ditt klagomål med universitetet och hålla dig uppdaterad via din studievägledare hos oss. Vi kan också sätta dig i kontakt med vår kontaktperson vid universitetet så att du har någon att prata med på plats medan processen pågår om du vill.

Vi vill att ditt ärende ska lösas så snart som möjligt. Det är tyvärr omöjligt att komma med en uppskattning av hur lång tid det tar att behandla ett sådant klagomål eftersom det beror på ärendets karaktär.

Det är viktigt att vi får veta om allt du kan vara missnöjd med på ditt universitet. Det kan finnas flera i samma situation som du och en formell process gör vår kartläggning och utvärdering av universitetet som partner viktig. Varje år skickar vi också ut ett feedbackformulär till våra studenter som har rest till Storbritannien för att samla in feedback relaterade till olika universitet. Vi uppskattar verkligen att så många människor som möjligt fyller detta med ris och ros!

Klagomål angående Across the Pond

Alla klagomål relaterade till oss och våra tjänster behandlas internt av ansvarig person eller relevant chef. Vi ser ditt klagomål som en möjlighet att utvecklas och förbättra oss eftersom vi ständigt strävar efter att allt vi gör är så skräddarsytt för våra studenter och deras behov som möjligt. Varje år skickar vi också ut ett feedbackformulär till våra studenter för att samla in feedback relaterade till våra tjänster. Vi uppskattar verkligen att så många människor som möjligt fyller detta med ris och ros!

Vi lovar dig ett bra och snabbt svar/förklaring och förhoppningsvis en snabb lösning!

Om du är missnöjd med din studievägledare hos oss kommer vi naturligtvis att kontakta dig med en ny studievägledare inom två arbetsdagar. Vi förstår att inte alla upplever perfekt kemi med sin studievägledare och om du berättar lite om vad du vill ha från din studievägledare kommer vi att göra vårt yttersta för att hitta en bättre matchning!

Använd följande formulär om du vill lämna in ett klagomål - (klagomål om universitetet måste skrivas på engelska).

Mall för formell klagomål

  • Var specifik och poängterad
  • Använd inte stötande språk. Klagomål som innehåller hot, förolämpningar eller sarkasm behandlas inte
  • Kom med ett förslag på en möjlig lösning eller åtgärd
  • Endast fullständigt ifyllda formulär kommer att behandlas så snart som möjligt
  • Ge så mycket information som möjligt relaterat till ditt klagomål - snarare för mycket än för lite
  • Du kommer att få en kopia av ditt klagomål skickat till den angivna e-postadressen
  • Inkludera bekräftelser där det är möjligt (foton, dokument, skärmdumpar osv)
  • Klagomål mot våra universitet måste skrivas på engelska
  • Skriv gärna klagomålet i word/pdf och ladda upp det om det inte finns något utrymme i textfältet