Är studier i Storbritannien erkända i Sverige?

Image
Är studiene erkända i Sverige?

I Sverige finns vissa reglerade yrken dvs yrken som kräver att man har en auktorisation, legitimation eller eller annat formellt erkännande. Om du har en utländsk utbildning som leder fram till ett yrke som är reglerat i Sverige bör du kontakta den behöriga myndigheten för att ansöka om rätt att utöva yrket.

Observera att det inte är möjligt att få utbildningen godkänd i förväg, och du är ansvarig för att ansöka om erkännande av examen. Across the Pond kan varken godkänna eller garantera erkännande av studier. Kontakta oss för mer information.
 

Reglerade yrken

? Auktoriserad tolk och translator, för mer information kontakta Kammarkollegiet

? Aktuarie, för mer information kontakta Finansinspektionen

? Bergsguide, för mer information kontakta UHR

? Djurhälsovårdsyrken, för mer information kontakta Jordbruksverket
     - Djursjukskötare
     - Djurvårdare utökad nivå
     - Fysioterapeut och tandläkare inom djurens hälso- och sjukvård
     - Godkänd hovslagare
     - Veterinär

? Energiexpert, för mer information kontakta Boverket

? Fastighetsmäklare och hyresförmedlare, för mer information kontakta Fastighetsmäklarinspektionen

? Hälso- och sjukvårdsyrken, för mer information kontakta Socialstyrelsen
     - Apotekare
     - Arbetsterapeut
     - Audionom
     - Barnmorska
     - Biomedicinsk analytiker
     - Dietist
     - Fysioterapeut
     - Hälso- och sjukvårdskurator
     - Kiropraktor
     - Logoped
     - Läkare och specialistläkare
     - Naprapat
     - Optiker
     - Ortopedingenjör
     - Psykolog
     - Psykoterapeut
     - Receptarie
     - Röntgensjuksköterska
     - Sjukhusfysiker
     - Sjuksköterska och specialistsjuksköterska
     - Tandhygienist
     - Tandläkare och specialisttandläkare
     - Yrkesverksamma inom den sociala barn- och ungdomsvården

? Lärare och förskollärare i det offentliga skolväsendet, för mer information kontakta Skolverket

 

KONTAKTA MÖJLIGA ARBETSGIVARE

Vi på Across the Pond uppmuntrar studenter att kontakta potentiella arbetsgivare för att se om de har några specifika utbildningskrav, tips eller rekommendationer om du vet vad du vill arbeta med. Kanske har du möjlighet att observera någon som jobbar med något du vill arbeta med så att du kan få en inblick i hur det fungerar. Sådan erfarenhet kommer att göra ansökan till ett antal studier starkare och öka chansen att komma in (fråga oss gärna om detta gäller dig).
 

Har du några frågor?
Skicka oss ett meddelande