Image
Humanities

Humaniora, kultur och samhällsvetenskap

Om du söker efter en djupare förståelse för vårt eget eller andras samhälle, kan ett ämnesområde inom humaniora, kultur och samhällsvetenskap passa dig. Det finns otroligt många intressanta studieområden på kandidat- och masternivå. Läs mer om några av utbildningarna i listan nedan, men notera att det också finns många andra ämnen. Din Across the Pond-studievägledare hjälper dig att hitta den utbildning och det universitet som passar dig.

Det finns en mängd olika universitet som erbjuder olika möjligheter till stödorganisationer, stipendier, möjligheter för fältarbete, utbyte, praktik och placering, internships och liknande. Kontakta oss för hjälp med att hitta den bästa utbildningen och universitetet för dig och din vidare karriär!
 

NÅGRA AV DE UTBILDNINGAR SOM FINNS INOM DESSA ÄMNEN:

Har du några frågor?
Skicka oss ett meddelande