Vad är Russell Group?

När du läser om olika universitet i Storbritannien kommer du förmodligen att stöta på termen Russell Group som flera av våra partner är en del av.

Vad är Russell Group?
Russell Group är en grupp av 24 utvalda universitet i Storbritannien som är dedikerade till att upprätthålla och bedriva den bästa forskningen, utveckla enastående föreläsare och pedagogiska erfarenheter för både studenter och personal. Det fokuseras också på att skapa nätverk och kontakter med näringslivet, offentligt och privat.

Målet för denna grupp är att bibehålla de bästa förutsättningarna för att kunna fortsätta med utvecklingen av social, ekonomisk och kulturell påverkan, med fokus på forskning och lärande. Gruppen har specifika strategier, policyutveckling och kommunikation mellan sig för att behålla fokus.

Om du har hört talas om "Ivy League" i USA, kan detta jämföras med samma utgångspunkt och fokus. Universitet som ingår i Russell Group är välkända i Storbritannien.

Bakgrund
Russell Group startade 1994 med 17 universitet som regelbundet träffades i London på ett hotell som heter Hotel Russell (därav namnet) för att hitta lösningar på hur deras universitet kunde utvecklas inom forskning och läroplan.

I 2006 blev det en professionell organisation som har en egen styrelse som ser till att universiteten har de bästa förutsättningarna för att möta utmaningarna genom forskning och lärande. Styrelsen består av en representant från varje universitet som ingår i gruppen och ledaren byts ut vart tredje år.

Gradvis har flera universitet uppmanats att delta och antalet universitet är nu 24.

Universitet som ingår i Russell Group
Hälften av Russell Group-universiteten samarbetar med Across the Pond: 

Några fakta om Russell Group-universiteten

  • De examinerar cirka 60 procent av alla doktorsexamen som tas i Storbritannien
  • 47 procent av magisterstudenterna vid dessa universitet är internationella studenter och 21 procent av kandidatexamen är internationella
  • Universitet stöder cirka 300 000 jobb runt om i Storbritannien
  • De omsätter cirka 44 miljarder svenska kronor varje år när det gäller affärer utomlands
  • De har ett förhållande på 7:1 mellan antalet studenter och akademisk personal

Tilbaka till "Vanliga frågor"