Hur är en kandidatexamen i Storbritannien strukturerad?

Det tar vanligtvis tre år att slutföra en kandidatexamen i England, Nordirland och Wales, medan en skotsk kandidatexamen är fyra år. Teoretiskt sett kan du slutföra en kandidatexamen i Skottland efter 3 år, men du kommer då inte nödvändigtvis att kunna gå vidare till en magisterexamen. Många kandidatexamen har tilläggstiteln "Honours" (förkortat "Hons"), och vid de flesta universitet innebär det att du då kommer att ha en slutlig kandidatexamen som en del av studien, medan det på andra håll kan innebära att du har slutfört hela kursen utan att ta omtentor. Detta har liten betydelse för antagning till magisterexamen eller när du ansöker om jobb i Sverige.

En kandidatexamen är vanligtvis strukturerad på ett av följande tre sätt: 

  1. Du kan välja att specialisera dig i ett ämne under hela studien, t.ex. BA Journalism.
  2. Du kan fördjupa dig lika i två ämnen under hela studien, t.ex. BA Journalism with English Literature med lika betoning på båda studierna.
  3. Du kan fördjupa dig i två olika ämnen under hela studien, men med mer fokus på ett av ämnena, t.ex. BA Psychology and Sociology.  

Många universitet erbjuder också arbetserfarenhet som en del av sin kandidatexamen. Detta innebär att du under studietiden tar ett praktikår och vanligtvis varar ett år längre än normalt. Detta praktikår kommer att vara betalt arbete och universitetet hjälper dig att hitta praktikplatser, men du kan också ordna detta på egen hand (om du till exempel vill ha praktikåret i Sverige). Detta är ett utmärkt sätt att få relevant arbetserfarenhet medan du studerar, vilket kommer att vara en stor fördel när du söker jobb efter dina studier. Vi berättar naturligtvis gärna var du har möjlighet att ta detta som en del av studien. 
 
Universiteten erbjuder också utbyte till andra länder som en del av utbildningen. De flesta utbildningarna kan kombineras med ett språk, antingen som en del av studierna eller som ett komplement till universitetet. För att bli flytande i ett tredje språk är det värt att prova bo ett år i ett land där detta språk talas. Utbyte till andra länder är inte bara för dem som studerar språk som en del av utbildningen, men det är för alla som vill få erfarenhet från ett annat land förutom Storbritannien. De flesta universitet har partners runt om i världen och du kan också ordna utbyten på egen hand om universitetet du går på inte samarbetar med ett universitet på den plats du vill resa till. Om du reser på ett års utbyte förlängs studiekursen ofta med ett år, men detta varierar mellan universitet och utbildning. 

Tilbaka till "Vanliga frågor"