Hur är en magisterexamen i Storbritannien strukturerad?

I Storbritannien finns det många olika typer av magisterexamen. Den vanligaste typen kallas "Taught Masters" och är en ettårig (12 månader/3 termin) magisterexamen. Detta år består av undervisning, inlämningsuppgifter, tentor och så vidare utöver ett slutarbete. Det finns också mer forskningsbaserade magisterexamen, "Research Masters", där tanken är att du arbetar med ett omfattande uppdrag under ledning av en av universitetets akademiker. Många av dem som strävar efter att ta doktorsexamen tar en sådan magisterexamen (men inte alla), och det kan ta upp till två år. Vi hjälper dig att hitta rätt typ av magisterexamen baserat på dina behov och önskemål.

Det finns magisterstudier som inte stöds av CSN så du kanske vill undvika dem. Detta gäller bland annat "Postgraduate Diplomas"/"Certificate" ("PG Dip" / "PG Cert"), som är en magisterexamen utan magisteruppsats, samt "Pre-Masters" som är förstudier för magisterexamen. Vi hjälper dig att hitta magisterexamen som stöds av CSN så kontakta oss gärna för hjälp med detta. Alla våra fullständiga magisterexamen stöds av CSN.

Tilbaka till "Vanliga frågor"