Varför är det gratis att ansöka via Across the Pond?

Alla tjänster vi erbjuder är helt gratis. UCAS (kandidatansökningar) tar ut en administrationsavgift på ca. 260 kronor för att skicka ansökan och för vissa masterstudier måste du betala en administrationsavgift för att ansökan ska behandlas. Dessa är avgifter som de brittiska institutionerna kräver och inte pengar som vi tar ut. Du betalar dessa personligen direkt till universitetet/UCAS. Vissa universitet (främst för magisterstudier med några få undantag på kandidatnivå) kräver också en handpenning för att säkra den plats du erbjuds, men det är pengar som senare tas av de studieavgifter du betalar.

Från och med den 1 januari 2021 behöver alla internationella studenter visum för att studera i Storbritannien. Det kommer att finnas kostnader i samband med både visumansökan och vårdtjänster för dem som är i Storbritannien på studentvisum. De totala kostnaderna beror på studienivån, så kontakta oss för en översikt och ytterligare hjälp med visumansökan.

All hjälp vi erbjuder svenska studenter är gratis eftersom vi har ett samarbete med utvalda universitet för att hjälpa svenska studenter att ansöka till dem. Universiteten har utsett oss till deras representant i Sverige och betalar oss för att hjälpa dig med ansökningar som kommer in till dem. De gör detta för att de själva inte har möjlighet att svara på frågor om CSN och svenska godkännanden, och de har inte heller kapacitet att hjälpa till med ansökningar (rekommendationsbrev från läraren, motivationsbrevet som är en mycket viktig del av ansökan), frågor om studier/universitet och för att se till att du fyller i allt i ansökan korrekt (så att du inte blir avvisad eftersom ansökan inte är korrekt ifylld). Universiteten ser också att ansökningarna som kommer genom oss är av mycket högre kvalitet än från studenter som ansöker på egen hand, och sedan kan de använda sin tid och resurser för att bedöma ansökningar som faktiskt är relevanta kandidater.

Tilbaka till "Vanliga frågor"