Varför får jag inte svar när jag kontaktar universiteten direkt?

Vi upplever ofta att studenter som kontaktar universiteten direkt tyvärr får fel information eller inte alls får svar. De får vanligtvis information avsedd för brittiska studenter eftersom de som sitter i telefon eller svarar på e-post inte har detaljerad kunskap om internationella studenter, bara brittiska studenter. Universitet föredrar därför vanligtvis att studenter kontaktar sina representanter (t.ex. Across the Pond) för att få så noggrann och korrekt information som möjligt. Detta är helt enkelt för att säkerställa att du får svar så snabbt som möjligt, men också så korrekt information som möjligt, eftersom universiteten inte själva har kapacitet att svara på alla förfrågningar de får och att inte alla som arbetar vid universitetet har möjlighet att sitta med kunskap om studenter från alla länder i världen.

Tilbaka till "Vanliga frågor"