Varför samarbetar ni inte med alla universitet i Storbritannien?

Det finns många anledningar till detta. Varje år får vi många förfrågningar från universitet i Storbritannien om vi vill arbeta med. Vi är väldigt försiktiga med vilka universitet vi väljer som våra partners och många av de saker vi tar hänsyn till är kvaliteten på universitet och de kurser de erbjuder. Dessutom tittar vi på om de kan erbjuda svenska studenter vad de vill ha av sin studieerfarenhet i form av boende, bra faciliteter, bra uppföljning från universitetens personal, hur saker och ting ordnas för internationella studenter, om de erbjuder upphämtning från flygplatsen, vilken typ av feedback vi fått från tidigare studenter och hur de passar in bland våra andra universitet.

Det är viktigt för oss att ha ett bra urval av brittiska universitet, men vi vill inte heller ha för många, så att det blir för svårt för dig som student att välja bland. Vi vill att universiteten ska vara väl fördelade runt Storbritannien och att de inte har några omänskliga antagningskrav. Vi vill kunna erbjuda en kvalitetsutbildning, men också en bra upplevelse för dig som student. Därför är vi noga med att de universitet vi arbetar med är universitet som vi kan säga helhjärtat att vi själva skulle ansöka till (många av våra anställda har studerat vid våra universitet) och att allt är på plats för du ska få en fantastisk upplevelse och få den kvalitetsutbildning och erfarenhet du vill ha. 

Om vi skulle arbeta med väldigt många universitet skulle vi inte kunna erbjuda den expertis vi kan nu och vi skulle inte kunna ha den kunskap vi har om varje universitet. Det är väldigt viktigt för oss att vi är väl bekanta med universiteten, ämnena, campus, de anställda och vilka möjligheter du som student får på de olika campus. Detta för att du ska få bästa möjliga information och vägledning när du kontaktar oss. Dessutom är det mycket viktigt för oss att veta att eleverna kommer till en plats som är bra och säker och att de får uppföljning om de vill/behöver det, får hjälp om de skulle stöta på problem och ser till att du får en riktigt bra upplevelse.

Tilbaka till "Vanliga frågor"