Inlämning av dokument/examensbevis

Efter att du har ansökt är det mycket sannolikt att universitetet vill att du ska lämna in ett slutligt examensbevis för att få platsen godkänd (ovillkorligt erbjudande). Vi hjälper dig gärna med detta, men kom ihåg att du behöver en skannad kopia av originalets pappersversion av ditt examensbevis. Elektroniska examensbevis från samordnade antagningar osv. accepteras INTE.

Kom också ihåg att ta med dig ditt originaldiplom när du registrerar dig hos universitetet, eftersom de ofta ber om att se originalet som har skannats in och skickats. Det är alltid en bra idé att be din skola om en engelsk version av ditt examensbevis, för inte alla universitet accepterar att ett examensbevis skickas in på svenska (även om de flesta accepterar det när examensbeviset lämnas in genom Across the Pond). Så även om våra universitet i första hand inte kräver ett engelska examen, kan vara en bra idé att ha ett om du har möjlighet att få ett.

Tilbaka till "Vanliga frågor"