Jag vill gå en engelskkurs för att bli bättre på engelska

Det är fullt möjligt att ta engelska kurser vid de flesta av våra universitet, men det är viktigt att notera att dessa kurser INTE stöds av CSN och att nivån inte är anpassad till svenska studenter. Om du har haft engelska lektioner i samband med normal skolgång i Sverige, finns det ingen anledning till att du behöver ta en engelsk kurs i Storbritannien. De flesta av dessa kurser är avsedda för studenter som är nybörjare och svenskar anses vara nästan flytande på engelska. Anledningen till detta är att vi förstår allt som sägs och skrivs, vi kan sätta ihop meningar och skriva nästan felfritt. De flesta svenskar känner bara att de inte kan uttrycka sig felfritt och inte kan prata helt flytande. Detta kan bara uppnås med övning!

Om du vill studera engelska för att bli bättre på språket kan det ofta vara en bra idé att studera något helt annat som intresserar dig, för du får språket gratis ändå. När du kommunicerar på engelska varje dag är det svårt att inte bli bra på engelska så småningom. De flesta svenskar behöver bara några veckor innan de inte ens tänker på att de inte längre kommunicerar på svenska. Så en engelskkurs, eller att studera engelska för att bli bättre på språket, är slöseri med tid och pengar för de flesta svenskar. Observera även att engelska studier i Storbritannien inte är språkkurser och vanligtvis baseras på engelsk litteratur eller engelsk lingvistik.

Universiteten anordnar också akademiska skrivkurser eller erbjuder hjälp med uppsatsskrivning och liknande under läsåret. Så det är ofta bättre att dra nytta av de erbjudanden du får som internationell student i Storbritannien!

Tilbaka till "Vanliga frågor"