Kan jag åka på utbyte från Storbritannien?

De allra flesta kandidatexamen i Storbritannien erbjuder studenterna möjligheten att ta en termin eller ett år i ett annat land. Vilka länder och universitet du kan ansöka till varierar mellan universitet. Läs mer om utbytesmöjligheter här.

På masternivå finns det sällan möjlighet att utbyta eftersom magisterexamen bara är ett år, men det finns några magisterexamen där du kan ta delar av utbildningen i andra länder. Kontakta oss för frågor om detta och vilka möjligheter du har för utbyte på både kandidat- och masternivå.

Tilbaka till "Vanliga frågor"

Har du några frågor?
Skicka oss ett meddelande