Kan jag fortsätta mina studier i Sverige?

Det är möjligt men kommer ofta att kräva att du själv kollar upp till de möjligheter som de olika svenska studieplatserna erbjuder:

Utbytessstudier:
Om du vill resa på ett utbyte från ett svenskt universitet till Storbritannien hjälper vi dig gärna med detta, men du är själv ansvarig för att kolla med ditt valda universitet i Sverige om de har några specifika krav för vilka ämnen du måste ta eller antal poäng du måste ha i vissa fält. 
 
Kandidatexamen/utbytesår:
Om du vill ta ett års kandidatexamen i Storbritannien och sedan fortsätta med en liknande kandidatexamen i Sverige, är det viktigt att du kollar med den studieplats i Sverige där du vill fortsätta dina studier. Det kan vara så att de har vissa krav vad gäller ämnen, betyg eller poäng inom vissa ämnen för att du ska kunna fortsätta år 2 i Sverige. Detta varierar mellan universitet och kurs och det är därför inte möjligt för oss att ge ett generellt svar på detta på de svenska universitetens vägnar. Det är helt upp till dem att bestämma om du kan gå in i år 2 hos dem. Se också till att du bekantar dig med CSNs regler när det gäller att omvandla lån till stipendier för denna typ av studier.

Magisterexamen:
Om det finns en specifik magisterexamen du vill studera i Sverige efter en kandidatexamen i Storbritannien är det mycket viktigt att du kontaktar universitetet i Sverige för att bekräfta om de har specifika behörighetskrav. Vissa magisterexamen i Sverige kräver att du har tagit vissa ämnen, fått vissa betyg eller fått ett visst antal poäng inom givna ämnesområden under kandidatexamen för att du ska kunna komma in på magisterexamen. Det är därför viktigt att du undersöker detta med det svenska campus, så att du har möjlighet att ta de ämnen de kräver (antingen som en del av kandidatexamen eller i form av valfria i din examen), och kan se till att du har rätt antal poäng inom de ämnesområden. Kandidatexamina i Storbritannien är väldigt flexibla och har många valbara val som du kan ta som en del av dina studier. Du kan därmed till stor del skräddarsy din egen kandidatexamen så att du uppfyller kraven för en möjlig magisterexamen i Sverige.

Många väljer att ta en magisterexamen i Storbritannien eftersom detta bara blir ett extra år. Magisterexamen i Storbritannien är vanligtvis ett år (12 månader, dvs. 3 terminer) och är erkända över hela världen. De flesta erkänds när du återvänder till Sverige, såvida du inte studerar hälsovetenskap. Dessa kräver alltid särskilt erkännande. Samma gäller väldigt få andra studier såsom fastigheter, veterinär, lärare och liknande. Många väljer att ta magisterexamen i Storbritannien för att förbättra sina kunskaper, ta mer specialiserade magisterexamen än de som finns i Sverige förutom att få den internationella erfarenhet och språkkunskaper som arbetsgivare kräver.

Doktorsexamen:
Om du vill ta doktorsexamen vid en svensk lärarinstitution rekommenderar vi att du kontaktar lärarinstitutionen innan du åker till Storbritannien för att ta reda på om de erkänner en magisterexamen från Storbritannien (och vilka krav de har) eller om de kräver att du har tagit en magisterexamen i Sverige.

Tilbaka till "Vanliga frågor"

Har du några frågor?
Skicka oss ett meddelande