Kan jag skjuta upp/frysa studieplatsen ett år?

Ja, i de flesta fall kan du. Det är inte garanterat att det kommer att fungera, men de flesta universitet är villiga att skjuta upp din plats ett år om du så önskar. Vissa universitet har en tidsfrist för att göra detta (vanligtvis i augusti).

Observera att om du skjuter upp platsen för en utbildning som universitetet beslutar att stänga ner (det händer extremt sällan) kommer du att erbjudas en liknande utbildning.

Observera även att om du har fått ett stipendium från universitetet är det inte säkert att detta kommer att gälla för nästa år.

Hur skjuter jag upp studiestarten ett år?
Detta är något som din Across the Pond-studievägledare kan hjälpa dig med. Vi kommer att kontakta universitetet å dina vägnar och ordna detta för dig. Kontakta oss för mer information om detta.

Tilbaka till "Vanliga frågor"