Måste jag översätta mitt examensbevis till engelska?

De flesta av våra universitet accepterar att ditt examensbevis är på svenska så länge det kommer via oss. Vi hjälper dig naturligtvis att skicka alla dokument till våra universitet när du har ansökt via oss. Kom också ihåg att du måste vara beredd att ta med dig ditt originaldiplom när du anmäler dig till universitetet. Det finns väldigt få universitet och utbildningar som kräver att examensbeviset ska vara på engelska, så fråga oss vilka som gör det. Om du har möjlighet att få ditt examensbevis på engelska är det alltid en fördel för dig i ansökningsprocessen, men det kan också vara bra att ha det senare. Men de flesta av våra universitet kräver det inte.

Om du ansöker om en magisterexamen måste du se till att du får en engelsk översättning som en del av ditt slutdiplom. De flesta universiteten ger dig detta utan att du ber om det.

Tilbaka till "Vanliga frågor"