När måste jag svara på de erbjudanden jag fått?

Om du ansöker om kandidatexamen får du en tidsfrist för att svara när alla universitet har gett feedback på din ansökan. För magisterstudier får du enskilda tidsfrister från universiteten när du måste tacka ja/nej till dina erbjudanden, och väldigt många har ingen specifik tidsfrist. Men kom ihåg att du inte kommer att kunna ansöka om bostad eller stöd från CSN förrän du har beslutat dig och fått ett ovillkorligt erbjudande.

Tilbaka till "Vanliga frågor"