Vad är skillnaden mellan "Undergraduate" och "Postgraduate"?

"Undergraduate" är studier som sker på kandidatnivå, medan "Postgraduate" är studier på magister- och doktorandnivå.

En kandidatexamen är en tre- eller fyraårig utbildning och våra universitet erbjuder alla typer av ämnen. För antagning till kandidatexamen måste du ha avslutat svenska gymnasiet, International Baccalaureate (IB) eller motsvarande, innan du påbörjar din utbildning. Det är viktigt att du har studiekvalifikationer så att du kan få stöd från CSN. Mer information om kandidatexamen finns här.

En vanlig magisterexamen i Storbritannien varar i mer än ett år, dvs. 12 månader på 3 terminer. Det finns ett hav av möjligheter för magisterstudier i Storbritannien, och det finns utbildningar du aldrig har hört talas om och många fler möjligheter till specialiseringar än i Sverige! Läs mer om magisterexamen i Storbritannien här.

Tilbaka till "Vanliga frågor"