Vad gör jag vid en nödsituation?

De flesta människor upplever inga olyckor när de studerar utomlands, och Storbritannien är i allmänhet ett land som är lite drabbat av naturkatastrofer, våldsamma upplopp och liknande. Så det finns ingen anledning till varför du inte ska känna dig trygg som svensk student i Storbritannien! Även om Storbritannien är ett relativt säkert land att resa till kan terrorism och olyckor inträffa överallt. Om du eller andra är offer för en olycka är det viktigt att du kontaktar någon direkt. Ring ditt hus och säg att du mår bra, för nyheter sprids snabbt till Sverige. 

Universitetens International Office har beredskapsplaner och är tillgängligt för dig oavsett vad du behöver. De har alltid någon i beredskap som hjälper dig eller dina medstudenter. Vi på Across the Pond finns också tillgängliga för att hjälpa dig med vem du kan kontakta, och om vi har personal i närheten hjälper vi självklart till vid behov.

Vid dödsfall: 
Ring inte den avlidnes familj förrän de har underrättats av polisen. Var försiktig med känslig och overifierad information på Facebook, Twitter och andra sociala medier. Stötta varandra och bearbeta dina erfarenheter med dina medstudenter innan ni eventuellt åker hem.
 
NÖDNUMMER NÄR DU STUDERAR I STORBRITANNIEN:
Nödnummer i Storbritannien: 999

Tilbaka till "Vanliga frågor"