Kommer kurserna att ske på svenska eller engelska?

Alla våra universitet är brittiska universitet vilket innebär att all undervisning kommer att ske på engelska (såvida du inte väljer att studera språk som en del av dina studier, kommer vissa av ämnena delvis att ske på det språk du har valt). Detta är en unik möjlighet för dig att bli flytande i engelska och det är extremt sällsynt att svenska studenter som har följt de engelska lektionerna som ingår i svenska skolan har problem med språket. Svenskar skriver bra engelska, förstår det mesta som skrivs och förstår nästan allt som sägs.

De flesta känner att de har problem med att uttrycka sig på engelska och bli flytande i språket, men ge det några veckor, då börjar du tänka på engelska, drömmer på engelska och plötsligt tänker du inte ens på att prata engelska längre! Att studera vid ett brittiskt universitet är också ett utmärkt tillfälle att lära känna studenter från hela världen!

 

 

Tilbaka till "Vanliga frågor"