Image
London

Funderar du på att ansöka om grundutbildning vid antingen University of Oxford eller University of Cambridge? Across the Pond hjälper dig gärna att söka till dessa universitet.
 

Universitet i världsklass

Oxford och Cambridge (Oxbridge) är bland världens mest erkända och högst rankade universitet och den akademiska nivån är mycket hög. Ett antal kända och historiska personer har fått sin utbildning från dessa universitet, inklusive Theresa May, Margaret Thatcher, Indira Ghandi, King Harald, Queen Margrethe, Stephen Hawking, Rupert Murdoch, Oscar Wilde, Isaac Newton, Charles Darwin, Emma Thompson, Hugh Grant och John Cleese.

Det är naturligtvis många som vill studera vid dessa universitet. Oxford får i genomsnitt fem ansökningar per ledig studieplats och på Cambridge brukar det inte vara mer än 4-8 svenska studenter som erbjuds en plats per år. Så som du kanske förstår är det svårt att komma in på dessa universitet – men absolut inte omöjligt! Vi har haft flera studenter som sökt via oss som erbjudits studieplatser från Oxford och Cambridge.
 

Lite om Oxford och Cambridge

University of Oxford är ca. 1,5 timme väster om London och är det äldsta universitetet i den engelsktalande delen av världen. Universitetet har ca. 22 000 elever, varav ca. 40 procent är internationella. University of Cambridge ligger 1,5 timme norr om London, i staden Cambridge, som har ca. 123 000 invånare. Runt 18 000 av dem är studenter vid universitetet. Både Oxford och Cambridge är indelade i olika 'colleges' och som student kommer du att tillhöra (och vanligtvis bo på) någon av dessa 'colleges' under dina studier.
 

Tidig ansökningsfrist för kandidatstudier vid Oxford och Cambridge

Ansökningsprocessen till Oxford och Cambridge skiljer sig något från de flesta andra universitet i Storbritannien, och det finns några viktiga saker du bör tänka på:

  • För det första kan du till exempel inte ansöka till båda dessa universitet – du måste välja antingen Oxford eller Cambridge (det är något universiteten själva har bestämt och gäller alla sökande på kandidatnivå från alla länder).
  • Sista ansökningsdag för Oxford och Cambridge är 15 oktober året innan du börjar. Dessutom måste du skicka in en direktansökan efter huvudansökan som även den har deadline 15 oktober så det lönar sig att vara tidig!
  • För vissa kurser i Oxford och Cambridge är det möjligt att du blir ombedd att göra ett antagningsprov i olika ämnen. Detta är något vi kan hjälpa dig att titta närmare på inom ditt ämnesområde.

När du ansöker om en kandidatexamen i Storbritannien kan du välja totalt fem studiealternativ genom UCAS (British Coordinated Admissions). Eftersom det är väldigt svårt att ta sig in i Oxford och Cambridge är det viktigt att ha alternativ. Vi rekommenderar därför att välja andra universitet i de övriga fyra studiealternativen. Våra studievägledare har expertkunskaper när det gäller att studera i Storbritannien och kommer att kunna bidra med ovärderliga tips om vilka universitet som skulle vara bra alternativ för dig utifrån dina ambitioner, önskemål, behov och akademiska bakgrund.
 

Vilka är antagningskraven på Oxford och Cambridge?

Både Oxford och Cambridge har som sagt höga inträdeskrav. Du ska helst ha minst 5 i alla ämnen och i vissa ämnen krävs betyget 6. Men de tittar inte bara på dina betyg. Ditt motivationsbrev kommer att vara mycket viktigt, och ibland kan du bli ombedd att genomföra andra inträdesprov. Studenter som anses tillräckligt bra kommer att bjudas in till en intervju. Det är väldigt viktigt att vara väldigt väl förberedd inför den här intervjun, då denna blir avgörande för om du kommer in eller inte. Din studievägledare i Across the Pond kan hjälpa dig både med motiveringsbrevet och kan ge dig tips på hur du förbereder dig inför en eventuell intervju, så hör av dig till oss redan idag.
 

Skolavgifter, lån och bidrag

Studieavgifterna vid Oxford och Cambridge är högre än många andra universitet i Storbritannien. CSN stödjer studier vid Oxford och Cambridge och båda dessa universitet är kvalificerade för ytterligare lån. Detta betyder att du har rätt till ett högre stipendium än vid de flesta andra universitet i Storbritannien.
 

Hjälp med studieansökan

Across the Pond hjälper dig genom hela ansökningsprocessen och lägger gärna till Oxford eller Cambridge i din huvudansökan. Men kom ihåg att du även ska skicka in en direktansökan efter att huvudansökan har lämnats in. Om du ansöker via Across the Pond kommer du att tilldelas en personlig studievägledare som följer upp allt som har med ansökan att göra (motivationsbrev, rekommendationsbrev, deadlines etc.) så att din ansökan blir så bra som möjligt. Din studievägledare kan även svara på alla frågor du kan tänkas ha under hela processen och hjälper dig bland annat att hitta andra studier och universitet att söka till utöver, samt finns tillgänglig för information om ansökningar om bostad, CSN och visum. Kom ihåg att alla våra studievägledare har själva studerat i Storbritannien och har gått igenom exakt samma process som du tidigare.
 

Oxford Brookes University

Visste du att det finns ett annat universitet i Oxford, där antagningskraven inte är så höga? Oxford Brookes University är en av våra samarbetspartners och är ett bra alternativ för dig som vill studera i Oxford, men som tycker att antagningskraven på University of Oxford är lite för mycket.

Om du vill veta mer om studiemöjligheterna vid Oxford, Cambridge eller Oxford Brookes, vänligen kontakta oss!