Image
kan

Kan jag ta med mitt barn?

Om du vill ta ditt barn utomlands, observera följande:

När du ensam har föräldraansvar:

  • du kan i princip flytta utomlands utan den andra förälderns samtycke.
  • när det föreligger en tvist om föräldraansvar eller permanent uppehållstillstånd kan barnet inte flytta ut ur landet.

När föräldraansvaret delas:

  • båda föräldrarna måste komma överens om barnet ska flytta till ett annat land.
  • varje förälder kan ta barnet på kortare utlandsvistelser, utan den andra förälderns samtycke.

Även om en förälder ensam har föräldraansvar har barnet rätt till umgänge med båda föräldrarna. Om barnet flyttar utomlands kan detta ha stor inverkan på umgänget och därmed för barnets kontakt med den förälder som fortfarande kommer att bo i Sverige. Innan barnet flyttar utomlands bör föräldrarna därför komma överens om ett nytt tillträdessystem som tar hänsyn till att barnet nu bor utomlands.

Om du vill ha mer information om detta, se här.

(Källa: Regeringen)