Image

Stipend och lån från CSN

Här får du en överblick över vad du kan få i lån och stipendier från CSN. 

Siffrorna nedan gäller för 2023

Observera att informationen på denna sida är den senaste informationen vi har fått från CSN. Våra studievägledare hjälper dig med vad som annars behövs i förhållande till CSN, men kom ihåg att det är ditt ansvar att se till att du har angett din egen lånebörda, samt de regler och villkor som gäller för studiestöd från CSN.
 

Lån och bidrag för levnadskostnader

14,676kr per månad - denna summa inkluderar ett bidrag på 3,652 kr från CSN som du inte behöver betala tillbaka.

Med levnadskostnader avses till exempel mat, bostad, böcker, transport m.m. Boendekostnaderna varierar mellan universitet, så det är viktigt att du kollar vad saker kostar. Det är ofta billigare att bo på campus än att hyra privat eftersom alla kostnader ingår när man bor i universitetets studentboende. Fråga gärna en studievägledare om mer information.
 

Lån till kursavgifter

För att betala kursavgifterna utomlands kan du ansöka om ett merkostnadslån från CSN.

För studier påbörjade efter 1 juli 2018 baseras beloppet på hur många veckor du studerar varje termin. Du kan som mest låna 3,360 kronor per vecka för undervisningsavgift för heltidsstudier på eftergymnasial nivå. Om du till exempel studerar på eftergymnasial nivå i 20 veckor så kan du som mest låna 67,200 kronor för den perioden. 

Om du studerat med studiemedel före den 1 juli 2018 har du möjlighet att ta del av de gamla reglerna. (Observera att detta gäller bara för studier till och med 2023.) Detta get dig möjlighet att låna ett större belopp så länge det inte är mer än vad den faktiska undervisnings­avgiften är för varje termin.
 

Lån till till resor och försäkring

Det finns även möjlighet att låna pengar för dina resekostnader till och från studielandet. Maxbeloppet per kalenderhalvår för studier i Storbritannien är 5,250kr.

Du kan även ta merkostnadslån till en försäkring när du ska studera utomlands. Maxbeloppet är 210 kr per vecka för studier i Storbritannien och antalet veckor beror på hur lång din studieperiod (termin) är. Observera att du endast kan få merkostnadslån för försäkring för de veckor som du har ordinarie lån och bidrag.
 

FLERA STIPENDIEMÖJLIGHETER - när du ansöker genom Across the Pond

Det finns även andra stipendier du kan ansöka om:

Våra partneruniversitet har generösa stipend för studenter som ansöker genom Across the Pond. 

Dessutom har många universitet egna stipendier som internationella studenter kan ansöka om.

Om du vill ha mer information om detta, fråga din studievägledare och han/hon kan skicka dig lite mer information om de universitet du är mest intresserad av. Om du inte har en studievägledare hos oss, kontakta oss så vi hjälper dig med hela ansökningsprocessen.
 

Har du några frågor?
Skicka oss ett meddelande