Studera brand- och säkerhetsvetenskap i Storbritannien

Som brand- och säkerhetsingenjör räddar du liv och säkerställer stora, viktiga värden. Människor med kunskap inom brand- och säkerhetsvetenskap spelar en ovärderlig roll för att säkra samhället och säkerheten för människors vardag. Världens efterfrågan på professionella personer med specialistkompetens inom detta ämne växer. 

Across the Pond samarbetar med några av de bästa institutionerna inom detta område och kan peka på forskningsanläggningar i världsklass. Här undervisas man av de främsta akademiska experterna inom sina respektive teoretiska discipliner, men också av proffs med stor erfarenhetsbaserad kompetens från arbetslivet.
 

Kandidat- och magisterexamen

Ingenjörsprogrammet i brand- och säkerhetsvetenskap finns på kandidat- och magisternivå. Det är också möjligt att välja ett program där universitetet erbjuder utbytesmöjligheter med andra universitet som har expertis inom brandsäkerhet.

Under kandidatprogrammet kommer du att utveckla dina förmågor och förståelse för de teoretiska och praktiska aspekterna av brand- och säkerhetsarbete och vara utrustade för denna karriärväg. På masternivå vill du verkligen gå djupare och det innebär mycket spännande laboratoriearbete där olika material och branddynamik studeras. Ett oberoende forskningsarbete kommer också att genomföras.
 

Om programmet

Undervisningen sker i form av föreläsningar, företagsbesök, seminarier, grupparbete, individuellt arbete, projektarbete samt några experiment och övningar i laboratoriet. Som brandteknikstudent får du både allmän kompetens inom brandvetenskap men också specialkompetens inom brand- och säkerhetsarbete. Du kommer att läsa om ämnen som handlar om brandsäkerhet i design, byggnader och infrastruktur, brandfysik, riskanalyser, brandsläckningssystem, giftspridning, miljöpåverkan, lagstiftning relaterade till brand och säkerhet och mycket mer. Genom att välja ämnen du vill fördjupa dig i inom sådana ämnen kan du utveckla unika spetskompetenser som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden.

Du kommer att vara relativt fri att välja en riktning om du vill ha specialistkompetens som brand- och säkerhetsingenjör, vare sig det gäller kemi, fysik, elektronik, mekanik, byggnader, offshore, järnväg, väg och tunnel, dammar eller olja och gas.

Denna utbildning förser dig med nödvändig bakgrund för att arbeta med att förebygga brand och explosioner, samt genomföra åtgärder som begränsar den mänskliga, miljömässiga och ekonomiska omfattningen av brandskador och explosioner. Förutom de färdigheter du får inom brandvetenskap kommer du också att utveckla dina färdigheter inom analytiskt och kritiskt tänkande, samt färdigheter inom IT och design, vilket är överförbar kunskap som också är till nytta i andra yrken.
 

Jobbmöjligheter

Som brand- och säkerhetsingenjör har du goda arbetsutsikter för en karriär i säkerhetsrelaterade positioner. Detta finns till exempel i brandkårens avdelningar, byggbranschen, offentliga myndigheter, energi, näringslivet - särskilt inom olje- och gasindustrin. Du kan bland annat arbeta som brand- och säkerhetskonsult, inom brandskydd och byggnadskontroll eller med utveckling av brandsystem.

Vi rekommenderar även att du jobbar i Sverige under semestern medan du är student i Storbritannien. När du söker ett jobb efter examen kommer det att vara en stor fördel att kunna ha arbetslivserfarenhet på ditt CV, men det kommer också att vara mycket användbart att börja skapa kontakter i arbetslivet så tidigt som möjligt. Du har ofta långa semestrar som student i Storbritannien, så det finns goda möjligheter att kunna åka hem och arbeta under dessa perioder.
 

Godkänd i Sverige

Utbildningen erkänds i Sverige och en utbildning utomlands kommer troligen bara att vara ett stort plus i förhållande till erfarenheter och kvaliteter man förvärvar genom att studera utomlands. 
 

Vill du veta mer?

Prata med en personlig studievägledare som kan ge dig mer information om antagningskrav, vilka utbildningar som finns på kandidat- och magisternivå och för att hitta de kurser och universitet som är bäst för dig med din bakgrund, betyg, studieönskningar och eventuellt studieplats . Eftersom alla utbildningar och universitet har olika kriterier och nivåer är det tyvärr omöjligt att ange alla krav här på denna sida, så för att få den mest exakta informationen skräddarsydd för dig och dina önskemål, kontakta en av våra studievägledare.

Tillbaka till huvudsidan

VISSTE DU ATT….?

Nästan alla studier finns på både kandidat- och magisternivå och det finns många spännande kombinationer av olika studier du kan välja bland!

De flesta kandidatexamen (och vissa magistersexamen) erbjuder möjligheter till språkundervisning, utbyte till andra länder och relevant praktik både i Storbritannien och andra länder.

Magisterexamen i Storbritannien är för det mesta ettåriga och kräver ofta inte att du har tagit en kandidatexamen inom samma område. Detta innebär att du kan ta en magisterexamen i något helt annat än vad du har en kandidatexamen i!

Studierna och universiteten har olika antagningskriterier, så det är omöjligt att ange alla nyanser här. För att få den mest korrekta informationen skräddarsydd efter dig och dina önskemål, hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Vi hjälper dig att hitta den perfekta kursen och universitetet utifrån vad du vill studera, din akademiska bakgrund och var du vill studera. Vi hjälper dig med allt du behöver göra innan du ansöker, under och efter ansökningsprocessen, samt under hela din studiegång om du så önskar!

All hjälp från oss är helt gratis och utan förpliktelser!
 

Alla ämnen A-Ö