Image
CSR

Studera företagens sociala ansvar (CSR) i Storbritannien

Företagens sociala ansvar är det svenska samlingsbegreppet för den engelska termen "Corporate Social Responsibility (CSR)". Företagens sociala ansvar handlar om att företaget fungerar i ett bredare socialt ramverk och som en integrerad del av samhället.

Corporate Social Responsibility (CSR) handlar om hur värden skapas och hur företaget påverkar människor, miljö och samhälle. Att arbeta med företagens sociala ansvar i företaget innebär att integrera sociala och miljöhänsyn i företagets strategi och dagliga verksamhet. Att demonstrera socialt ansvar handlar om att visa sociala och miljömässiga överväganden i sin dagliga verksamhet på frivillig basis, förutom att följa befintliga lagar och förordningar i det land där man verkar.

Socialt ansvar kan också ses som en strategi som används för att vinna kritiker och ha en bra relation med lokalbefolkningen, ofta i utvecklingsländer där fattigdom är en utmaning. Att säkerställa hållbar utveckling i lokalsamhället kan vara en garanti för hållbar tillväxt i företaget. Det finns en växande tendens för konsumenter att kräva miljövänliga och etiska produkter. Förutom att företag har ett moraliskt ansvar är det viktigt att ta socialt ansvar för affärsverksamheten.

För många kan detta program vara ett spännande alternativ till en magisterexamen inom business, entreprenörskap, marknadsföring, HR eller management. Detta program erbjuds främst på masternivå, men det finns också några möjligheter på kandidatnivå. Programmet erbjuds vid olika universitet spridda över Storbritannien och är uppbyggd och sammanställd på lite olika sätt.

Programmet kan innehålla ett antal olika moduler inom affärs-, affärs- och miljöledning. Det sätts i ett internationellt sammanhang, vilket återspeglar den växande trenden för globalisering av organisationer och miljöproblemen för företag, myndigheter och beslutsfattare. Andra studier kan ge en grundlig, analytisk och kritisk förståelse för den sociala dynamiken i modernt arbete och organisationer. Du får en introduktion till ledning av organisationer, ledningspsykologi och hantering av etik och hållbarhet, ansvarsfull ledning är det centrala temat i många av studierna, och det innehåller frågor om affärsetik, hållbarhet, socialt ansvar, medarbetarnas välbefinnande och globala påverkan.

Programmet ger en introduktion till moderna teorier och metoder för hållbar verksamhet i ett internationellt sammanhang och utforskar ämnen som hållbara värdekedjor, reglering, samråd och innovation. Kandidater kommer att kunna utveckla och implementera lösningar på praktiska problem relaterade till verksamheten. I många av studierna får du också en allmän inblick i ekonomi och administration. Man kan utveckla goda analytiska färdigheter, färdigheter i beslutsfattandet och en förmåga att hantera olika utmaningar som företag och företag står inför.
 

Jobbmöjligheter

Detta program ger dig färdigheterna att gå in i olika yrken. Du kan till exempel bedriva en karriär inom hållbar utveckling inom privat eller offentlig sektor. Du kan arbeta som chef, analytiker eller som oberoende konsult som utvecklar och kommunicerar affärsstrategier inom ett antal industrisektorer.

Vi rekommenderar också att du jobbar i Sverige under semestern medan du är student i Storbritannien. När du söker jobb efter examen kommer det att vara en stor fördel att kunna ha arbetslivserfarenhet på ditt CV, men det kommer också att vara mycket användbart att börja skapa kontakter i arbetslivet så tidigt som möjligt. Du har ofta långa semestrar som student i Storbritannien, så det finns goda möjligheter att kunna åka hem och arbeta under dessa perioder.
 

VISSTE DU ATT….?

Nästan alla studier finns på både kandidat- och magisternivå och det finns många spännande kombinationer av olika studier du kan välja bland!

De flesta kandidatexamen (och vissa magistersexamen) erbjuder möjligheter till språkundervisning, utbyte till andra länder och relevant praktik både i Storbritannien och andra länder.

Magisterexamen i Storbritannien är för det mesta ettåriga och kräver ofta inte att du har tagit en kandidatexamen inom samma område. Detta innebär att du kan ta en magisterexamen i något helt annat än vad du har en kandidatexamen i!

Studierna och universiteten har olika antagningskriterier, så det är omöjligt att ange alla nyanser här. För att få den mest korrekta informationen skräddarsydd efter dig och dina önskemål, hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Vi hjälper dig att hitta den perfekta kursen och universitetet utifrån vad du vill studera, din akademiska bakgrund och var du vill studera. Vi hjälper dig med allt du behöver göra innan du ansöker, under och efter ansökningsprocessen, samt under hela din studiegång om du så önskar!

All hjälp från oss är helt gratis och utan förpliktelser!
 

Alla ämnen A-Ö

Har du några frågor?
Skicka oss ett meddelande