Image
Business psychology

Studera business psychology i Storbritannien

Organisationspsykologi kan vara riktningen för dig som vill arbeta inom psykologi men inte vill praktisera som psykolog. Det är en trevlig kombination av business och psykologi och är perfekt för dig som är intresserad av att arbeta med människor inom organisationskulturer. Organisationspsykologi handlar om hur individer arbetar tillsammans i en organisation och hur de reagerar i förhållande till olika aspekter av arbetslivet.

Utbildningen fokuserar till stor del på de olika förutsättningarna individer har för att bemästra olika arbetsuppgifter utifrån personlighet. Om du vill arbeta inom organisationspsykologi måste du arbeta nära både ledning och medarbetare. Du arbetar med att utveckla ett helt företag, men även individer och grupper. Under kursens gång lär du dig att förebygga och hantera problem som uppstår på arbetsplatsen och du lär dig att hjälpa individer att utvecklas, både vad gäller prestation och självförverkligande. Du har ett antal kombinationsmöjligheter att välja mellan och studien finns på både kandidat- och magisternivå. Undervisningen sker genom en kombination av föreläsningar, seminarier, workshops och grupparbeten.

Om du är intresserad av organisationspsykologi måste du välja psykologi kombinerat med annan studie (t.ex. näringsliv, management, marknadsföring eller liknande). Genom att välja psykologi kombinerat med ett annat ämne ska du ta utvalda moduler inom varje ämne. Du specialiserar dig därför i två olika ämnen utan att det innebär att du får dubbelt så mycket arbete. Du får en grundläggande introduktion till såväl allmän psykologi som det kombinerade ämnet.
 

Magisterexamen

En kandidatexamen i organisationspsykologi kvalificerar till exempel för magisterexamen i hälsopsykologi, dramaterapi, barnpsykologi, kognitiv psykologi m.m. Om du vill bli arbetspsykolog kan du arbeta med psykologi i ett icke-kliniskt sammanhang, till exempel inom företag, organisationer, skolor, socialt arbete, personalledning, rådgivning, konsultverksamhet mm.

Du kan ta en ettårig magisterexamen i Storbritannien och du behöver inte nödvändigtvis läsa en magister i samma ämne som en kandidatexamen. Du har vanligtvis många alternativ när det kommer till att välja en magisterexamen i Storbritannien. Du kan till exempel ta en kandidatexamen i företagsekonomi, psykologi, marknadsföring, management eller nästan vad som helst annat och sedan läsa en magisterexamen i organisationspsykologi.
 

VISSTE DU ATT….?

Nästan alla studier finns på både kandidat- och magisternivå och det finns många spännande kombinationer av olika studier du kan välja bland!

De flesta kandidatexamen (och vissa magistersexamen) erbjuder möjligheter till språkundervisning, utbyte till andra länder och relevant praktik både i Storbritannien och andra länder.

Magisterexamen i Storbritannien är för det mesta ettåriga och kräver ofta inte att du har tagit en kandidatexamen inom samma område. Detta innebär att du kan ta en magisterexamen i något helt annat än vad du har en kandidatexamen i!

Studierna och universiteten har olika antagningskriterier, så det är omöjligt att ange alla nyanser här. För att få den mest korrekta informationen skräddarsydd efter dig och dina önskemål, hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Vi hjälper dig att hitta den perfekta kursen och universitetet utifrån vad du vill studera, din akademiska bakgrund och var du vill studera. Vi hjälper dig med allt du behöver göra innan du ansöker, under och efter ansökningsprocessen, samt under hela din studiegång om du så önskar!

All hjälp från oss är helt gratis och utan förpliktelser!
 

Alla ämnen A-Ö

Har du några frågor?
Skicka oss ett meddelande