Image
Shipping

Studera sjöfart och maritima ämnen i Storbritannien

Med sjöfart avses frakt- och befraktningsverksamhet med fartyg, till dem som arbetar i företag inom denna sektor samt till aktier och värdepapper relaterade till sådan verksamhet. Sjöfarten är en central del av världsekonomin. Sjöfartsindustrin växer också snabbt och är i ständigt behov av högutbildad arbetskraft. Inom sjöfart och maritima ämnen finns det olika inriktningar och studiekombinationer. Du kan studera Shipping eller maritima ämnen i kombination med ekonomi eller så kan du fokusera på de mer tekniska och ingenjörsbaserade studierna. 
 
Studere shipping i utlandetNågra exempel på typiska ämnen omfattar är internationell ekonomi, driftredovisning, investeringar och finansiering, e-handel, IT, internationell sjöfart, maritim ekonomi och affär, sjöfart, sjörätt, analys, strategisk planering och budget. Du kommer också ofta att ha möjlighet att välja bland ett antal olika ämnen utöver de obligatoriska ämnena. Studieinnehållet kommer naturligtvis att variera mellan universitet, så det är viktigt att du läser all information om de olika programmen. Sjöfart och maritima ämnen ger dig fördjupad kunskap om fartyg och fartygsverksamhet, och du kommer också att lära dig om offshore-verksamhet, blandat med traditionella ekonomiska ämnen.
 
Undervisningen är ofta indelad i föreläsningar, seminarier, workshops, grupparbete, förberedelse av case studies och självständigt arbete.
 
Det är väldigt många som väljer att ta en kandidatexamen i ekonomi, management, projektledning, ekonomi, juridik eller liknande (det beror på vilken magisterexamen de vill gå in på) innan de bygger på och specialiserar sig på sjöfart eller olika maritima aspekter . Det kommer att vara ett mycket trevligt sätt att ha en säker och bra plattform i form av en kandidatexamen du kan falla tillbaka på om du upptäcker att du inte vill arbeta inom sjöfart och det maritima så småningom. Genom att sätta upp studieprogrammet på det sättet får du många fler möjligheter och du låser dig inte in i sjöfarten/det maritima.
 

Jobbmöjligheter

En utbildning inom sjöfart och maritima studier är internationell och ger bra jobbmöjligheter hemma och utomlands. Du kan till exempel arbeta inom bank, handel, regering, investeringsverksamhet, juridik, logistik, managementkonsult, konsult, produktion, finans, sjöfart, börsmäklare, forskning och undervisning vid universitet. Inom sjöfarten finns det flera möjligheter inom internationell sjötransport eller offshore. Du kan till exempel arbeta som maskinist, produktionsspecialist, teknisk specialist, mariningenjör eller chef.

Vi rekommenderar även att du jobbar i Sverige under semestern medan du är student i Storbritannien. När du söker ett jobb efter examen kommer det att vara en stor fördel att kunna ha arbetslivserfarenhet på ditt CV, men det kommer också att vara mycket användbart att börja skapa kontakter i arbetslivet så tidigt som möjligt. Du har ofta långa semestrar som student i Storbritannien, så det finns goda möjligheter att kunna åka hem och arbeta under dessa perioder.
 

VISSTE DU ATT….?

Nästan alla studier finns på både kandidat- och magisternivå och det finns många spännande kombinationer av olika studier du kan välja bland!

De flesta kandidatexamen (och vissa magistersexamen) erbjuder möjligheter till språkundervisning, utbyte till andra länder och relevant praktik både i Storbritannien och andra länder.

Magisterexamen i Storbritannien är för det mesta ettåriga och kräver ofta inte att du har tagit en kandidatexamen inom samma område. Detta innebär att du kan ta en magisterexamen i något helt annat än vad du har en kandidatexamen i!

Studierna och universiteten har olika antagningskriterier, så det är omöjligt att ange alla nyanser här. För att få den mest korrekta informationen skräddarsydd efter dig och dina önskemål, hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Vi hjälper dig att hitta den perfekta kursen och universitetet utifrån vad du vill studera, din akademiska bakgrund och var du vill studera. Vi hjälper dig med allt du behöver göra innan du ansöker, under och efter ansökningsprocessen, samt under hela din studiegång om du så önskar!

All hjälp från oss är helt gratis och utan förpliktelser!
 

Alla ämnen A-Ö

Har du några frågor?
Skicka oss ett meddelande