Image
Stats

Studera statistik i Storbritannien

Detta är utbildningen för dig som har förstått siffror och vill utveckla din förståelse av siffror till en avancerad nivå. På våra partneruniversitet har du möjlighet att undervisas av experter inom detta område och på så sätt få en bra överblick över idéer och tekniker inom modern matematik och statistik. Du får ofta friheten att sätta ihop mycket av din utbildning genom att välja de ämnen du vill lära dig mer om - i tillämpad matematik, statistik och vanliga matematiska ämnen.

Några exempel på ämnen du kommer att kunna studera är till exempel sannolikhetsberäkning, beslutsteori, riskanalys, bayesisk statistik, regression och modellering, analytisk geometri, talsystem, linjär algebra, matematisk databehandling, operationsanalys (möjligen specifikt riktad inom flyg- eller telekomindustrin). några av de mycket många ämnen du kan välja mellan.

Universitet har ofta avtal med företag i arbetslivet och erbjuder möjligheter att få verklig arbetslivserfarenhet under eller efter studierna. Denna utbildning ger dig en solid professionell grund, praktisk erfarenhet och samtidigt specialiserad kompetens. Detta kommer att vara användbart i senare studier eller i din vidare karriär. Statistik finns på både kandidat- och magisternivå.

Våra partneruniversitet erbjuder olika akademiska kombinationsmöjligheter och andra liknande studier. Till exempel kan du kombinera statistik med aktuarie, matematik, finans, bokföring, musik, en mängd olika språk och olika andra discipliner. Liknande program som kan vara lämpliga för dig är till exempel liknande studier är till exempel finansiell matematik, aktuariell matematik, ekonomi, finans eller liknande. 
 

Jobbmöjligheter

Med en utbildningsbakgrund i statistik kan du titta på ett antal olika karriärvägar i både den privata och offentliga sektorn - särskilt inom finans, medicin och farmakologi, logistik och transport, informationsteknik, redovisning, myndigheter, konsultföretag, för att nämna några ... Studenter med utbildning från våra partneruniversitet har statistiskt sett mycket goda möjligheter till anställning. De allra flesta går direkt till jobbet efter examen.

En kandidatexamen i statistik är en bra grund för vidare studier till en magisterexamen eller eventuellt en doktorsexamen. Du kan också fokusera på en akademisk karriär och bedriva undervisning eller forskning relaterad till relevanta ämnen.

Vi rekommenderar även att du jobbar i Sverige under semestern medan du är student i Storbritannien. När du söker ett jobb efter examen kommer det att vara en stor fördel att kunna ha arbetslivserfarenhet på ditt CV, men det kommer också att vara mycket användbart att börja skapa kontakter i arbetslivet så tidigt som möjligt. Du har ofta långa semestrar som student i Storbritannien, så det finns goda möjligheter att kunna åka hem och arbeta under dessa perioder.
 

Magisterexamen

Det som är så fantastiskt med Storbritannien är att du kan ansöka om nästan vilken magisterexamen som helst utan att du nödvändigtvis har en kandidatexamen inom samma område. Naturligtvis kommer en relevant kandidatexamen att vara till nytta, men det är inte alltid ett krav. I Storbritannien kan du ta en magisterexamen på ett år.
 

VISSTE DU ATT….?

Nästan alla studier finns på både kandidat- och magisternivå och det finns många spännande kombinationer av olika studier du kan välja bland!

De flesta kandidatexamen (och vissa magistersexamen) erbjuder möjligheter till språkundervisning, utbyte till andra länder och relevant praktik både i Storbritannien och andra länder.

Magisterexamen i Storbritannien är för det mesta ettåriga och kräver ofta inte att du har tagit en kandidatexamen inom samma område. Detta innebär att du kan ta en magisterexamen i något helt annat än vad du har en kandidatexamen i!

Studierna och universiteten har olika antagningskriterier, så det är omöjligt att ange alla nyanser här. För att få den mest korrekta informationen skräddarsydd efter dig och dina önskemål, hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Vi hjälper dig att hitta den perfekta kursen och universitetet utifrån vad du vill studera, din akademiska bakgrund och var du vill studera. Vi hjälper dig med allt du behöver göra innan du ansöker, under och efter ansökningsprocessen, samt under hela din studiegång om du så önskar!

All hjälp från oss är helt gratis och utan förpliktelser!
 

Alla ämnen A-Ö

Har du några frågor?
Skicka oss ett meddelande