Studera tyska i Storbritannien

Med sina 83 miljoner invånare är Tyskland den mest befolkade staten i EU. Tyskland är också en av världens största exportnationer och har gjort många viktiga bidrag inom filosofi, litteratur och musik. I Europa har cirka 100 miljoner människor tyska som modersmål, och tyska är ett viktigt kommersiellt och kulturellt språk. Detta program erbjuds på kandidat- och magisternivå.

Tyska som universitetsämne inkluderar studier av det tyska språket och tyskspråkig litteratur och kultur. Programmet kommer att förbättra dina kunskaper och förståelse för muntlig och skriftlig tyska. Tonvikten kommer att läggas på praktiskt språkarbete och kommunikationskunskaper, och du får möjlighet att studera olika aspekter av kulturen, tankesättet, samhället och institutionerna i tysktalande länder.

Utbytesår i Tyskland

Du kommer att ha möjlighet att ta ett utbyteårs i Tyskland under andra eller tredje året av din examen. Detta varierar något mellan universitet och i vissa skolor kan du antingen arbeta som språkassistent, bli placerad i ett företag eller studera tredje året i ett tysktalande land. Många tyska studier är därför över fyra år. Det är också mycket vanligt att kombinera tyska med en annan studie. Du kan kombinera tyska med litteratur, historia, konsthistoria, lingvistik, psykologi, affärer, politik eller andra språk.

Liknande utbildningar

Andra studier som kan vara av intresse:

Man kan bygga vidare på en magisterexamen i ämnen som översättning, språk, lingvistik, litteratur, film eller historia. Kontakta oss för att veta mer om fler möjligheter och antagningskrav på masternivå.

Magisterexamen

Det som är så fantastiskt med Storbritannien är att du kan ansöka om nästan vilken magisterexamen som helst utan att du nödvändigtvis har en kandidatexamen inom samma område. Naturligtvis kommer en relevant kandidatexamen att vara till nytta, men det är inte alltid ett krav. I Storbritannien kan du ta en magisterexamen på ett år.

Jobbmöjligheter

Kompetens i tyska är eftertraktad i både skolan och näringslivet. Du kan arbeta med undervisning och översättning eller inom juridik, publicering, journalistik eller affärer.

Vi rekommenderar även att du jobbar i Sverige under semestern medan du är student i Storbritannien. När du söker ett jobb efter examen kommer det att vara en stor fördel att kunna ha arbetslivserfarenhet på ditt CV, men det kommer också att vara mycket användbart att börja skapa kontakter i arbetslivet så tidigt som möjligt. Du har ofta långa semestrar som student i Storbritannien, så det finns goda möjligheter att kunna åka hem och arbeta under dessa perioder.

Godkänd i Sverige

Utbildningen erkänds i Sverige och en utbildning utomlands kommer troligen bara att vara ett stort plus i förhållande till erfarenheter och kvaliteter man förvärvar genom att studera utomlands.

Vill du veta mer?

Prata med en personlig studievägledare som kan ge dig mer information om antagningskrav, vilka utbildningar som finns på kandidat- och magisternivå och för att hitta de kurser och universitet som är bäst för dig med din bakgrund, betyg, studieönskningar och eventuellt studieplats . Eftersom alla utbildningar och universitet har olika kriterier och nivåer är det tyvärr omöjligt att ange alla krav här på denna sida, så för att få den mest exakta informationen skräddarsydd för dig och dina önskemål, kontakta en av våra studievägledare.

Tillbaka till huvudsidan