Image
Refugee

Studera Flyktingarbete och migration i Storbritannien

Flyktingarbete och migration programmet är lämpligt för dig som vill lära dig om utsatta grupper av människor som drivs på flykt av krig, fattigdom eller naturkatastrofer, och hur det påverkar samhället och de drabbade människorna.

I en ständigt föränderlig värld ökar antalet flyktingar och tvångsmigranter ständigt, och denna ökning har en betydande inverkan på de ekonomiska, politiska och sociala intressena mellan olika länder, privata och statliga organisationer och människorättsgrupper. Denna utbildning behandlar orsakerna och konsekvenserna av tvångsmigration i världsbilden, och hur nationella och internationella åtgärder kan användas för att förebygga konflikter och administrera bistånd.

Genom att studera flyktingarbete och migration kommer man att lära sig hur migration påverkar människor, både som grupper och individer, genom att ta upp olika aspekter av flyktingupplevelsen; diskriminering, integration och mänskliga rättigheter. Genom att fokusera på större grupper av människor tar eleverna upp frågor och utmaningar för nationella och internationella hjälporganisationer, och hur utformningen och hanteringen av politiska beslut och program kan hjälpa flyktingar och tvångsmigranter. Programmet fokuserar också på individen, och genom ett akademiskt förhållningssätt kommer studenterna att introduceras till terapeutiska och psykosociala perspektiv för att förstå flyktingupplevelsens mångdimensionella komplexitet.

Några av våra partners erbjuder praktik och observation vid institutioner och asylmottagningar. På så sätt kan eleverna få ett praktiskt förhållningssätt till frågorna, och samtidigt få en inblick i organisationer och grupper som arbetar med flyktingar och migranter.
 

Magisterexamen

Flyktingarbete och migration programmet erbjuds endast som magisterexamen i Storbritannien. Även om universiteten föredrar en relevant kandidatexamen är det möjligt att söka till detta magisterprogram med andra kandidatexamen eller annan relevant erfarenhet, vilket ofta kräver ett skriftligt arbete och/eller dokumenterad arbetslivserfarenhet. 
 

Jobbmöjligheter

Studenter som avslutar en magisterexamen i flyktingarbete och migration kommer ofta in i positioner i både statliga och frivilliga bistånds- och mänskliga rättighetsorganisationer. Men denna examen kan också gå till utrikesdirektoratet eller andra ministerier i staten, eller vidare i internationella organisationer som FN. Du kan arbeta i biståndsorganisationer som arbetar direkt med utsatta människor, till exempel Röda Korset och andra organisationer. Många studenter går också vidare till doktorsexamen och forskartjänster inom flyktingarbete och migration.

Vi rekommenderar även att du jobbar i Sverige under semestern medan du är student i Storbritannien. När du söker ett jobb efter examen kommer det att vara en stor fördel att kunna ha arbetslivserfarenhet på ditt CV, men det kommer också att vara mycket användbart att börja skapa kontakter i arbetslivet så tidigt som möjligt. Du har ofta långa semestrar som student i Storbritannien, så det finns goda möjligheter att kunna åka hem och arbeta under dessa perioder.
 

VISSTE DU ATT….?

Nästan alla studier finns på både kandidat- och magisternivå och det finns många spännande kombinationer av olika studier du kan välja bland!

De flesta kandidatexamen (och vissa magistersexamen) erbjuder möjligheter till språkundervisning, utbyte till andra länder och relevant praktik både i Storbritannien och andra länder.

Magisterexamen i Storbritannien är för det mesta ettåriga och kräver ofta inte att du har tagit en kandidatexamen inom samma område. Detta innebär att du kan ta en magisterexamen i något helt annat än vad du har en kandidatexamen i!

Studierna och universiteten har olika antagningskriterier, så det är omöjligt att ange alla nyanser här. För att få den mest korrekta informationen skräddarsydd efter dig och dina önskemål, hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Vi hjälper dig att hitta den perfekta kursen och universitetet utifrån vad du vill studera, din akademiska bakgrund och var du vill studera. Vi hjälper dig med allt du behöver göra innan du ansöker, under och efter ansökningsprocessen, samt under hela din studiegång om du så önskar!

All hjälp från oss är helt gratis och utan förpliktelser!
 

Alla ämnen A-Ö

Har du några frågor?
Skicka oss ett meddelande