Image
Physics

Studera fysik i Storbritannien

Fysik är ett spännande ämne att studera för dig som är intresserad av universum, fysiska processer och vetenskapliga sammanhang. Programmet ger en god förståelse för grundläggande fysik genom nyckelämnen som kvantmekanik, elektromagnetism, optik, relativitetsteori, kärnfysik, kosmologi och termodynamik. En kandidatexamen i fysik är tre år, men om du vill ha mer djup i ämnet är det också möjligt att studera i fyra år för att också få en magisterexamen. Fysik programmet är ofta flexibelt med ett antal valbara alternativ redan från andra studieåret. De flesta universitet ger dig också möjligheter till utbyten och praktik. Kontakta oss för att höra mer om dessa möjligheter.

Fysik är grunden för teknisk utveckling, och nya upptäckter hjälper till att forma framtiden. Fysiker kan också arbeta med att studera och förstå naturfenomen. Programmet har en solid matematisk grund och innehåller grundämnen inom mekanik, elektromagnetism, kvantmekanik och liknande. Dataanalys, sensorteknik och rymdfysik är viktiga möjligheter för specialiseringsområden. Du kommer också att lära dig om de metoder som används i forskning om natur och teknikutveckling.

Fysik programmet bygger på experiment och behandlar grundläggande vetenskapliga metoder och forskning. Programmet erbjuder ett varierat undervisningsprogram genom föreläsningar, laborationer och projektarbete som tar upp grundläggande principer och tekniker för både klassisk fysik och kvantfysik. Moduler och ämnen för andra och tredje året bygger ofta på skolans fokus inom områden som astrofysik, kosmologi, partikelfysik, acceleratorfysik, biomedicinsk fysik, teoretisk fysik och studier av nanomaterial.

Liknande utbildningar och kombinationer

Fysik kan kombineras med ett antal andra studier som matematik, informationsteknik, filosofi, företag, partikelfysik, kemi och nanoteknik. Kontakta oss för mer information om kombinationsalternativ.

Andra program som kan vara rätt för dig:

På masternivå kan du kombinera robotik med astrofysik, vilket är en spännande och annorlunda utbildning för dig som är intresserad av rymdresor. Detta kombinerar astrofysik med matematik och robotik, och kommer utan tvekan att utrusta dig med de färdigheter som krävs för att arbeta inom flygindustrin. Några exempel på möjliga studier på masternivå är astrofysik, medicinsk fysik, partikelfysik och kosmologi.

Magisterexamen

Det som är så fantastiskt med Storbritannien är att du kan ansöka om nästan vilken magisterexamen som helst utan att du nödvändigtvis har en kandidatexamen inom samma område. Naturligtvis kommer en relevant kandidatexamen att vara till nytta, men det är inte alltid ett krav. I Storbritannien kan du ta en magisterexamen på ett år.

Jobbmöjligheter

Du har många möjligheter till ytterligare karriärer om du väljer fysik. Många väljer att fortsätta sina studier med en magister- eller doktorsexamen, medan andra väljer en karriär inom offentlig sektor, privata företag eller miljöorganisationer. Många med fysikbakgrund väljer karriärer som är relativt oberoende av studien, men där fysiken är en viktig bidragsgivare. Studien är väsentlig om du vill bli meteorolog, geofysiker, astronom eller arbeta med fysik inom medicinsk forskning.

Vi rekommenderar även att du jobbar i Sverige under semestern medan du är student i Storbritannien. När du söker ett jobb efter examen kommer det att vara en stor fördel att kunna ha arbetslivserfarenhet på ditt CV, men det kommer också att vara mycket användbart att börja skapa kontakter i arbetslivet så tidigt som möjligt. Du har ofta långa semestrar som student i Storbritannien, så det finns goda möjligheter att kunna åka hem och arbeta under dessa perioder.      

Godkänd i Sverige

Utbildningen erkänds i Sverige och en utbildning utomlands kommer troligen bara att vara ett stort plus i förhållande till erfarenheter och kvaliteter man förvärvar genom att studera utomlands.

Vill du veta mer?

Prata med en personlig studievägledare som kan ge dig mer information om antagningskrav, vilka utbildningar som finns på kandidat- och magisternivå och för att hitta de kurser och universitet som är bäst för dig med din bakgrund, betyg, studieönskningar och eventuellt studieplats . Eftersom alla utbildningar och universitet har olika kriterier och nivåer är det tyvärr omöjligt att ange alla krav här på denna sida, så för att få den mest exakta informationen skräddarsydd för dig och dina önskemål, kontakta en av våra studievägledare.

Tillbaka till huvudsidan

VISSTE DU ATT….?

Nästan alla studier finns på både kandidat- och magisternivå och det finns många spännande kombinationer av olika studier du kan välja bland!

De flesta kandidatexamen (och vissa magistersexamen) erbjuder möjligheter till språkundervisning, utbyte till andra länder och relevant praktik både i Storbritannien och andra länder.

Magisterexamen i Storbritannien är för det mesta ettåriga och kräver ofta inte att du har tagit en kandidatexamen inom samma område. Detta innebär att du kan ta en magisterexamen i något helt annat än vad du har en kandidatexamen i!

Studierna och universiteten har olika antagningskriterier, så det är omöjligt att ange alla nyanser här. För att få den mest korrekta informationen skräddarsydd efter dig och dina önskemål, hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Vi hjälper dig att hitta den perfekta kursen och universitetet utifrån vad du vill studera, din akademiska bakgrund och var du vill studera. Vi hjälper dig med allt du behöver göra innan du ansöker, under och efter ansökningsprocessen, samt under hela din studiegång om du så önskar!

All hjälp från oss är helt gratis och utan förpliktelser!
 

Alla ämnen A-Ö

Har du några frågor?
Skicka oss ett meddelande