Image
Earth Sciences

Studera geovetenskap i Storbritannien

Geovetenskap (Earth Sciences) är en samlingsbeteckning för de vetenskaper som kretsar kring planeten jorden. Geovetenskap är vetenskapen om jordens struktur och de processer som påverkar och formar landskapet. Detta program erbjuds på kandidat- och magisternivå.

Inom planetvetenskap anses jorden vara den enda kända livsbärande planeten. Det är både en reduktionistisk och en holistisk inställning till geovetenskap. Den formella disciplinen inom geovetenskap kan innefatta studier av atmosfären, hydrosfären, havet och biosfären, liksom den fasta jorden. Vanligtvis kommer forskare att använda verktyg från fysik, kemi, biologi, kronologi och matematik för att bygga en kvantitativ förståelse för hur system på jorden fungerar och hur de utvecklats till sitt nuvarande tillstånd.

Om programmet

Under studietiden kommer du att förvärva geovetenskaplig kunskap och lära dig att tänka analytiskt. Du kommer att titta närmare på de geologiska processer som ligger till grund för livet på vår planet och sedan koppla dessa till mänsklig påverkan på jorden, atmosfären och havet. Genom studiearbetet med plattektonik, hur havsnivån har förändrats över tid och stränder bildas, vad som händer under en jordbävning, hur man minimerar risken för översvämningar och mycket mer. Några exempel på typiska moduler som studien kan innehålla är strukturgeologi och tektonik, sedimentära miljöer, vatten och klimat, geofysiska metoder inom geologi, hydrologiska processer, jordens inre processer, vattenbiogeokemi, geologisk kartläggning och jordens atmosfär.

Undervisningen är ofta indelad i föreläsningar, praktiska klasser och fältarbete. Du kommer att introduceras till många olika geologiska miljöer, och du får möjlighet att lära dig en mängd praktiska tekniker med hjälp av specialutrustning som används under fältarbete.

Liknande utbildningar och kombinationer

Vissa universitet erbjuder program som kombinerar två relaterade ämnesområden. Detta kan innefatta överlappningen mellan geologi, naturgeografi och miljövetenskap, och kan ta upp studiet av planeten jorden som ett enhetligt system och utforska samspelet mellan atmosfären, jordens yta och klipporna under våra fötter. Det handlar också om hur mänsklig aktivitet både påverkar miljön, och hur vi själva påverkas eller förändras av miljöförändringar. Genom att förstå de grundläggande fysiska processerna och sambandet mellan dem kan vi förhoppningsvis lyckas lösa de omfattande moderna miljöproblemen. Det är också möjligt att kombinera fysisk geografi med geologi, och kommer att vara särskilt lämpligt för dig som har ett intresse för de fysiska aspekterna av jorden.

Andra utbildningar som kan vara rätt för dig:

Magisterexamen

Det som är så fantastiskt med Storbritannien är att du kan ansöka om nästan vilken magisterexamen som helst utan att du nödvändigtvis har en kandidatexamen inom samma område. Naturligtvis kommer en relevant kandidatexamen att vara till nytta, men det är inte alltid ett krav. Några exempel på möjliga studier på magisternivå är inriktningar inom glaciologi, socialgeografi, landskap och territorier, miljöskydd och geologi. Vi skickar gärna förslag på studier som passar dig.

Jobbmöjligheter

Med denna utbildning kan du arbeta i offentlig förvaltning och offentliga och privata företag. Det finns många spännande jobbmöjligheter, och du kan till exempel arbeta som klimatvetare, geolog, geotekniker, miljögeolog, naturgeograf, meteorolog, hydrolog, glaciolog, geofysiker eller lärare.

Vi rekommenderar också att du jobbar i Sverige under semestern medan du är student i Storbritannien. När du söker ett jobb efter examen kommer det att vara en stor fördel att kunna ha arbetslivserfarenhet på ditt CV, men det kommer också att vara mycket användbart att börja skapa kontakter i arbetslivet så tidigt som möjligt. Du har ofta långa semestrar som student i Storbritannien, så det finns goda möjligheter att kunna åka hem och arbeta under dessa perioder.

Godkänd i Sverige

Utbildningen erkänds i Sverige och en utbildning utomlands kommer troligen bara att vara ett stort plus i förhållande till erfarenheter och kvaliteter man förvärvar genom att studera utomlands.

Vill du veta mer?

Prata med en personlig studievägledare som kan ge dig mer information om antagningskrav, vilka utbildningar som finns på kandidat- och magisternivå och för att hitta de kurser och universitet som är bäst för dig med din bakgrund, betyg, studieönskningar och eventuellt studieplats . Eftersom alla utbildningar och universitet har olika kriterier och nivåer är det tyvärr omöjligt att ange alla krav här på denna sida, så för att få den mest exakta informationen skräddarsydd för dig och dina önskemål, kontakta en av våra studievägledare.

Tillbaka till huvudsidan

VISSTE DU ATT….?

Nästan alla studier finns på både kandidat- och magisternivå och det finns många spännande kombinationer av olika studier du kan välja bland!

De flesta kandidatexamen (och vissa magistersexamen) erbjuder möjligheter till språkundervisning, utbyte till andra länder och relevant praktik både i Storbritannien och andra länder.

Magisterexamen i Storbritannien är för det mesta ettåriga och kräver ofta inte att du har tagit en kandidatexamen inom samma område. Detta innebär att du kan ta en magisterexamen i något helt annat än vad du har en kandidatexamen i!

Studierna och universiteten har olika antagningskriterier, så det är omöjligt att ange alla nyanser här. För att få den mest korrekta informationen skräddarsydd efter dig och dina önskemål, hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Vi hjälper dig att hitta den perfekta kursen och universitetet utifrån vad du vill studera, din akademiska bakgrund och var du vill studera. Vi hjälper dig med allt du behöver göra innan du ansöker, under och efter ansökningsprocessen, samt under hela din studiegång om du så önskar!

All hjälp från oss är helt gratis och utan förpliktelser!
 

Alla ämnen A-Ö

Har du några frågor?
Skicka oss ett meddelande