Image
Natural Hazard Management

Studera naturkatastrofhantering i Storbritannien

Naturkatastrofer är en av de största utmaningarna som mänskligheten står inför idag. Mycket tyder på att extremväder och naturkatastrofer kommer att inträffa oftare i framtiden och personer med expertis inom naturkatastrofhantering kommer därför att vara viktiga resurser för samhället.

Översvämningar, jordbävningar, vulkanutbrott, jordskred, laviner, skogsbränder, stormar, flodvågor är exempel på naturkatastrofer som kan inträffa relativt oväntat, även om tekniken för att upptäcka detta i ett tidigt skede ständigt förbättras. Även om naturkatastrofer förekommer oftare i tropiska klimat, påverkas både England och Sverige årligen av översvämningar och jordskred. Bara i England och Wales riskerar 2,3 miljoner fastigheter att översvämmas.

Studieprogrammet, som finns tillgängligt på kandidatnivå, fokuserar på både mobiliseringsfasen, den kortsiktiga och akuta krishanteringen vid en naturkatastrof, den långsiktiga rekonstruktions- och uppföljningsprocessen, samt hur man förebygga naturkatastrofer och minimera mänskliga och materiella skador. Ett viktigt inlärningsmål är att eleven utvecklar förmågan att använda så kallade "Geospatial Mapping Technologies" för att kunna analysera risker och hantera naturkatastrofer på bästa möjliga sätt.

Undervisningen i Natural Hazard Management sker både i föreläsningssalen, i laboratoriet och särskilt i fältet. Det kommer att innehålla spännande studieresor till både brittiska och andra europeiska destinationer där studenter får praktisk erfarenhet och en pragmatisk förståelse för naturkatastrofhantering. Exempel på tidigare studieresor har varit till Sydamerika för att undersöka risker för jordbävningar, Vesuvberget i Italien, Jostedalsbreen-glaciären i Norge, för att nämna några. Du får möjlighet att själv välja vilken typ av naturkatastrofer du vill skaffa dig fördjupad kunskap om.

Den teoretiska och praktiska kunskap som denna kurs ger dig gör dig lämplig för ett antal positioner på dagens arbetsmarknad för att hantera och förebygga naturkatastrofer och krisberedskap både i Sverige och internationellt.

Liknande utbildningar och kombinationer

Detta program låter dig kombinera naturkatastrofhantering med biologi, franska, geografi, tyska, utvecklingsstudier, journalistik, psykologi eller spanska. På så sätt kan du skräddarsy din utbildning för att göra din kompetens unik. Kontakta oss för mer information om tillgängliga kombinationsalternativ.

Liknande program som kan vara lämpliga för dig:

Magisterexamen

Det som är så fantastiskt med Storbritannien är att du kan ansöka om nästan vilken magisterexamen som helst utan att du nödvändigtvis har en kandidatexamen inom samma område. Naturligtvis kommer en relevant kandidatexamen att vara till nytta, men det är inte alltid ett krav. I Storbritannien kan du ta en magisterexamen på ett år.

Jobbmöjligheter

Efter avslutade studier kvalificerar du dig för tjänster inom olika former av beredskap och krishantering, till exempel beredskapsplanering i kommuner, brandkåren, polisen eller sjukhus. Du kommer också att kunna söka tjänster inom Försvarsmakten eller intressegrupper. Du kan naturligtvis välja att studera vidare för en magisterexamen, och fokusera på en karriär inom forskning eller undervisning.

Vi rekommenderar även att du jobbar i Sverige under semestern medan du är student i Storbritannien. När du söker ett jobb efter examen kommer det att vara en stor fördel att kunna ha arbetslivserfarenhet på ditt CV, men det kommer också att vara mycket användbart att börja skapa kontakter i arbetslivet så tidigt som möjligt. Du har ofta långa semestrar som student i Storbritannien, så det finns goda möjligheter att kunna åka hem och arbeta under dessa perioder.

Godkänd i Sverige

Utbildningen erkänds i Sverige och en utbildning utomlands kommer troligen bara att vara ett stort plus i förhållande till erfarenheter och kvaliteter man förvärvar genom att studera utomlands.

Vill du veta mer?

Prata med en personlig studievägledare som kan ge dig mer information om antagningskrav, vilka utbildningar som finns på kandidat- och magisternivå och för att hitta de kurser och universitet som är bäst för dig med din bakgrund, betyg, studieönskningar och eventuellt studieplats . Eftersom alla utbildningar och universitet har olika kriterier och nivåer är det tyvärr omöjligt att ange alla krav här på denna sida, så för att få den mest exakta informationen skräddarsydd för dig och dina önskemål, kontakta en av våra studievägledare.

Tillbaka till huvudsidan

VISSTE DU ATT….?

Nästan alla studier finns på både kandidat- och magisternivå och det finns många spännande kombinationer av olika studier du kan välja bland!

De flesta kandidatexamen (och vissa magistersexamen) erbjuder möjligheter till språkundervisning, utbyte till andra länder och relevant praktik både i Storbritannien och andra länder.

Magisterexamen i Storbritannien är för det mesta ettåriga och kräver ofta inte att du har tagit en kandidatexamen inom samma område. Detta innebär att du kan ta en magisterexamen i något helt annat än vad du har en kandidatexamen i!

Studierna och universiteten har olika antagningskriterier, så det är omöjligt att ange alla nyanser här. För att få den mest korrekta informationen skräddarsydd efter dig och dina önskemål, hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Vi hjälper dig att hitta den perfekta kursen och universitetet utifrån vad du vill studera, din akademiska bakgrund och var du vill studera. Vi hjälper dig med allt du behöver göra innan du ansöker, under och efter ansökningsprocessen, samt under hela din studiegång om du så önskar!

All hjälp från oss är helt gratis och utan förpliktelser!
 

Alla ämnen A-Ö

Har du några frågor?
Skicka oss ett meddelande