Image
Urban Planning

Urbanisering och befolkningsutveckling i Storbritannien

Har du någonsin undrat hur och varför stadsmiljöer (städer och orter) utvecklas olika beroende på var du befinner dig i världen? Undrar du vem som bestämmer över stadsutveckling? Vill du förstå – och kunna påverka detta? Då är stadsstudier en spännande utbildning som fokuserar på just detta.

Städer och stadsutveckling är ett centralt fokus för forskning, politik och samhällsdebatt. Det är kanske inte så konstigt när man enligt FN hävdar att mer än hälften av jordens befolkning bor i städer, och att det år 2050 kommer att vara runt två tredjedelar. Omfattningen och komplexiteten i denna utveckling har därmed öppnat upp för ett behov av tvärvetenskapligt inflytande och analyser som kan bidra till att lösa utmaningar som uppstår i olika stadssamhällen.

Denna utbildning kommer att introducera dig till den utveckling stadsplanering har genomgått fram till idag, och att förstå mönster och processer som bidrar till de förändringar stadsmiljöer genomgår i nuet. Du kommer att utbildas för att kunna se samband mellan ekonomiska, sociala, politiska och miljömässiga förändringar i städer och tätorter, och hur dessa förändringar påverkar relationen mellan till exempel styrning, bostadsmarknad, arbetsmarknad, kriminalitet, utbildning, hälsa och miljö. Kursen kommer därför ofta att vara sammansatt av både teori- och praktikbaserade moment som drar nytta av andra samhällsvetenskaper såsom geografi, sociologi, stadsplanering och miljövetenskap.

Stadsstudier kan variera till viss del beroende på vilket universitet eller vilken kurs du går. Dessutom finns det olika kombinationer inom kursen. Medan vissa stadsstudier väljer att fokusera på stadsplanering, väljer andra studier att fokusera på historia, eller att till exempel fokusera sin expertis på det sociala, det vill säga den olika påverkan stadsutveckling har på lokalsamhällen och människorna i samhället. Det är vanligt att kombinera detta med till exempel sociologi.
 

Magisterexamen

Stadsstudier kan tas som kandidat-, magister- eller doktorsexamen. Många som har läst samhällsvetenskapliga ämnen på kandidatnivå väljer att fortsätta sin utbildning med en magister inom stadsvetenskap. Det som är så fantastiskt med Storbritannien är att du kan ansöka om nästan vilken magisterexamen som helst utan att du nödvändigtvis har en kandidatexamen inom samma område. Naturligtvis kommer en relevant kandidatexamen att vara till nytta, men det är inte alltid ett krav. I Storbritannien kan du ta en magisterexamen på ett år.
 

Jobbmöjligheter

Efter avslutad utbildning i stadsvetenskap är du kvalificerad för en rad olika karriärer inom både privat och offentlig sektor. Utifrån utbildningens studie, kombination eller inriktning kommer du att kunna arbeta som till exempel planerare, chef, assistent, analytiker, politisk eller ekonomisk expert/rådgivare inom områden som: ekonomisk stadsutveckling, design, urban konst och kreativa industrier, fastighetsutveckling, lokala samhällen/grannskap och gentrifiering, miljöledning, folkhälsa, ojämlikhet och social rättvisa, rättigheter för husägare och hyresgäster, eller politiska beslut.

Vi rekommenderar även att du jobbar i Sverige under semestern medan du är student i Storbritannien. När du söker ett jobb efter examen kommer det att vara en stor fördel att kunna ha arbetslivserfarenhet på ditt CV, men det kommer också att vara mycket användbart att börja skapa kontakter i arbetslivet så tidigt som möjligt. Du har ofta långa semestrar som student i Storbritannien, så det finns goda möjligheter att kunna åka hem och arbeta under dessa perioder.
 

VISSTE DU ATT….?

Nästan alla studier finns på både kandidat- och magisternivå och det finns många spännande kombinationer av olika studier du kan välja bland!

De flesta kandidatexamen (och vissa magistersexamen) erbjuder möjligheter till språkundervisning, utbyte till andra länder och relevant praktik både i Storbritannien och andra länder.

Magisterexamen i Storbritannien är för det mesta ettåriga och kräver ofta inte att du har tagit en kandidatexamen inom samma område. Detta innebär att du kan ta en magisterexamen i något helt annat än vad du har en kandidatexamen i!

Studierna och universiteten har olika antagningskriterier, så det är omöjligt att ange alla nyanser här. För att få den mest korrekta informationen skräddarsydd efter dig och dina önskemål, hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Vi hjälper dig att hitta den perfekta kursen och universitetet utifrån vad du vill studera, din akademiska bakgrund och var du vill studera. Vi hjälper dig med allt du behöver göra innan du ansöker, under och efter ansökningsprocessen, samt under hela din studiegång om du så önskar!

All hjälp från oss är helt gratis och utan förpliktelser!
 

Alla ämnen A-Ö

Har du några frågor?
Skicka oss ett meddelande