Image
Development Studies

Studera utvecklingsstudier i Storbritannien

Utvecklingsstudier är en tvärvetenskaplig studie som tittar på hur världen har blivit hur den är genom att titta på globala processer, migrationsmönster, sociologiska och demografiska frågor och historiska faktorer. Programmet tittar närmare på utvecklingen av tredje världen, eller utvecklingsländer, och varför vissa delar av världen har utvecklats snabbare och på andra sätt. Detta är en utbildning som har blivit mer och mer relevant de senaste åren, och som kommer att bli ett oerhört viktigt ämne de närmaste åren. Att studera utvecklingsstudier i Storbritannien ger dig möjligheter du inte kan få i Sverige eftersom universitet som erbjuder dessa studier har otroligt många internationella kontakter med stora organisationer, vilket öppnar möjligheter för arbetslivserfarenhet och praktikplatser.

UtviklingsstudierEn examen i utvecklingsstudier ger dig en bred förståelse för utvecklingen från kolonialtiden till idag. Programmet fokuserar på politiska processer som initieras för att hantera problem orsakade av fattigdom, svält, katastrofer, miljöförstöring, könsdiskriminering och andra frågor.
 

Utbytesmöjligheter

Genom att studera utvecklingsstudier i Storbritannien kommer du att uppleva att undervisnings- och inlärningsmetoderna är utformade för att ha både en praktisk och professionell inriktning. De flesta universitet som erbjuder detta program ger studenterna möjlighet att göra fältarbete och åka på utbyte till andra länder.
 

Liknande utbildningar och kombinationer

De universitet som erbjuder detta erbjuder ofta antingen kombinationsstudier tillsammans med politik eller internationella relationer, eller så kan de också erbjuda utbyte till ett annat land. Då tar du vanligtvis utbytesåret mellan år 2 och 3 hos ett partneruniversitet. Andra erbjuder också möjligheter till ett års arbetspraktik och här är möjligheterna oändliga. Om du undrar vart du kan gå på utbyte, eller vilka företag universiteten arbetar med, fråga din studievägledare.
 

Magisterexamen

Du kan ansöka om en magisterexamen i utvecklingsstudier med många olika bakgrunder och kandidatexamen, och med en kandidatexamen i utvecklingsstudier finns det ett hav av olika magisterstudier som du kan studera vidare.
 

Jobbmöjligheter

Studenter som har avslutat en examen i utvecklingsstudier hittar ofta arbete inom den icke-kommersiella sektorn, antingen i Storbritannien eller internationellt. Studenter som väljer att arbeta i ett företag som en del av examen erbjuds ofta en heltidsställning i detta företag i slutet av sina studier. Många studenter väljer också att fortsätta sina studier med en magister- eller doktorsexamen.

Vi rekommenderar även att du jobbar i Sverige under semestern medan du är student i Storbritannien. När du söker jobb efter examen kommer det att vara en stor fördel att kunna ha arbetslivserfarenhet på ditt CV, men det kommer också att vara mycket användbart att börja skapa kontakter i arbetslivet så tidigt som möjligt. Du har ofta långa semestrar som student i Storbritannien, så det finns goda möjligheter att kunna åka hem och arbeta under dessa perioder.
 

VISSTE DU ATT….?

Nästan alla studier finns på både kandidat- och magisternivå och det finns många spännande kombinationer av olika studier du kan välja bland!

De flesta kandidatexamen (och vissa magistersexamen) erbjuder möjligheter till språkundervisning, utbyte till andra länder och relevant praktik både i Storbritannien och andra länder.

Magisterexamen i Storbritannien är för det mesta ettåriga och kräver ofta inte att du har tagit en kandidatexamen inom samma område. Detta innebär att du kan ta en magisterexamen i något helt annat än vad du har en kandidatexamen i!

Studierna och universiteten har olika antagningskriterier, så det är omöjligt att ange alla nyanser här. För att få den mest korrekta informationen skräddarsydd efter dig och dina önskemål, hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Vi hjälper dig att hitta den perfekta kursen och universitetet utifrån vad du vill studera, din akademiska bakgrund och var du vill studera. Vi hjälper dig med allt du behöver göra innan du ansöker, under och efter ansökningsprocessen, samt under hela din studiegång om du så önskar!

All hjälp från oss är helt gratis och utan förpliktelser!
 

Alla ämnen A-Ö

Har du några frågor?
Skicka oss ett meddelande