Image
Dementia

Studera demensvård i Storbritannien

Det ökande antalet äldreomsorgspatienter i världen har skapat en större efterfrågan på yrkesverksamma och socialarbetare med expertis inom demensvård och geriatrisk psykiatri. Personer med demens och andra geriatriska psykiatriska störningar behöver särskild vård och omvårdnad inom social- och hälsovården, vilket kräver ökad kompetens inom demensvård inom ett antal yrken inom hälso- och sjukvården. Programmet är lämpligt för dig som vill arbeta inom klinisk demensvård, specialisthälsovård eller utveckling av omvårdnads- och vårdåtgärder inom hälsosektorn.

Syftet med utbildningen är att ge eleverna en heltäckande förståelse för utmaningarna och frågorna kring demens och geriatriska psykiatriska störningar, och hur det påverkar både samhället och individen. Programmet fokuserar på att skapa en hög standard för yrkesetik och solidaritet för att skydda den fysiska och mentala hälsan hos patienter med demens och geriatriska psykiatriska störningar. Genom att ta itu med och vidareutveckla behandlingsmetoder inom samtalsterapi, beröring, musik och palliativ vård läggs stor vikt vid en individuell och värdig behandling av demenspatienter.

Förutom klinisk expertis behandlar programmet de etiska och sociala frågor inom geriatrisk psykiatri i syfte att förbättra och utveckla statliga och kommunala tjänster för personer med demens. Genom fokus på forsknings- och utvecklingsarbete inom demens och geriatrisk psykiatri förvärvas studenterna den kompetens och kunskap som krävs för att möta den ökade efterfrågan på demensvård inom hälsosektorn.
 

Magisterexamen

Demensvård erbjuds endast som magisterexamen i Storbritannien. Det som är så fantastiskt med Storbritannien är att du kan ansöka om nästan vilken magisterexamen som helst utan att du nödvändigtvis har en kandidatexamen inom samma område. Naturligtvis kommer en relevant kandidatexamen att vara till nytta, men det är inte alltid ett krav. I Storbritannien kan du ta en magisterexamen på ett år.
 

Jobbmöjligheter

Studenter som slutför en magisterexamen i demensvård är ofta vårdpersonal med klinisk expertis inom omvårdnad, hjälpvård, psykologi och andra positioner inom hälsosektorn. Men du behöver inte nödvändigtvis hälsoundervisning för att studera demensvård, och andra jobbmöjligheter inom den offentliga och privata sektorn inkluderar volontärarbete, socialhälsovård, aktiviteter, forskning, undervisning och mycket mer.

Vi rekommenderar även att du jobbar i Sverige under semestern medan du är student i Storbritannien. När du söker jobb efter examen kommer det att vara en stor fördel att kunna ha arbetslivserfarenhet på ditt CV, men det kommer också att vara mycket användbart att börja skapa kontakter i arbetslivet så tidigt som möjligt. Du har ofta långa semestrar som student i Storbritannien, så det finns goda möjligheter att kunna åka hem och arbeta under dessa perioder.
 

VISSTE DU ATT….?

Nästan alla studier finns på både kandidat- och magisternivå och det finns många spännande kombinationer av olika studier du kan välja bland!

De flesta kandidatexamen (och vissa magistersexamen) erbjuder möjligheter till språkundervisning, utbyte till andra länder och relevant praktik både i Storbritannien och andra länder.

Magisterexamen i Storbritannien är för det mesta ettåriga och kräver ofta inte att du har tagit en kandidatexamen inom samma område. Detta innebär att du kan ta en magisterexamen i något helt annat än vad du har en kandidatexamen i!

Studierna och universiteten har olika antagningskriterier, så det är omöjligt att ange alla nyanser här. För att få den mest korrekta informationen skräddarsydd efter dig och dina önskemål, hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Vi hjälper dig att hitta den perfekta kursen och universitetet utifrån vad du vill studera, din akademiska bakgrund och var du vill studera. Vi hjälper dig med allt du behöver göra innan du ansöker, under och efter ansökningsprocessen, samt under hela din studiegång om du så önskar!

All hjälp från oss är helt gratis och utan förpliktelser!
 

Alla ämnen A-Ö