Image
Outdoor

Studera friluftsliv i Storbritannien

Friluftsliv, eller Outdoor Education, är perfekt för dig som älskar allt som har med utomhusundervisning och friluftsliv att göra, och som skulle vilja utveckla kunskaper och färdigheter inom området för att senare kunna använda passionen för friluftsliv som en försörjning.

Vad som betonas i utbildningen kommer att variera till en viss grad beroende på universitet och vilken examen man tar. Men gemensamt för de flesta studier är att det kommer att läggas stor vikt vid att utveckla personlig erfarenhet och färdigheter i friluftslivet. Således kommer flera utomhusaktiviteter/expeditioner att genomföras under studietiden (till exempel bergsklättring eller kajakpaddling) för att utveckla denna kunskap, och för att utforska nya och kanske tidigare okända aspekter av utomhusfältet.

Miljö, risk och säkerhetsaspekter är mycket viktiga i friluftslivet. Således är både teoretisk och praktisk erfarenhet inom området viktig för att utveckla kunskap, färdigheter, förståelse och omdöme, för att till exempel kunna guida andra i utomhusaktiviteter/friluftsliv på ett säkert sätt. Ämnen som fokuserar på strategisk ledning, kommunikation och undervisning kommer därför också att integreras i utbildningen. Syftet med utbildningen är i slutändan att ge en bred bas för en professionell karriär inom friluftsliv.
 

Magisterexamen

Detta program erbjuds både som kandidatexamen och magisterexamen. Magisterstudierna söker vanligtvis sökande med relevant kandidatexamen eller relevant arbetslivserfarenhet. Det som är så fantastiskt med Storbritannien är att du kan ansöka om nästan vilken magisterexamen som helst utan att du nödvändigtvis har en kandidatexamen inom samma område. Naturligtvis kommer en relevant kandidatexamen att vara till nytta, men det är inte alltid ett krav. I Storbritannien kan du ta en magisterexamen på ett år.
 

Jobbmöjligheter

Med denna typ av utbildning är du kvalificerad för många olika yrken, beroende på vilket område du är intresserad av. Oftast har du valmöjligheter genom utbildningen, där du enkelt kan anpassa dina egna önskemål och intressen till studiet - och senare karriärvägar. Exempel på yrken kan vara: friluftslivsinstruktör i privata, offentliga eller frivilliga sektorer, prestationscoachning / prestationsbyggnad, guide/expeditionsledare, instruktör för funktionshindrade eller missgynnade och utomhus- och idrottslärare för skolor på olika nivåer. Vissa vill också arbeta inom militära styrkor, och andra fokuserar också på att starta företag för sig själva, till exempel som reseledare/expeditionsledare.

Vi rekommenderar även att du jobbar i Sverige under semestern medan du är student i Storbritannien. När du söker ett jobb efter examen kommer det att vara en stor fördel att kunna ha arbetslivserfarenhet på ditt CV, men det kommer också att vara mycket användbart att börja skapa kontakter i arbetslivet så tidigt som möjligt. Du har ofta långa semestrar som student i Storbritannien, så det finns goda möjligheter att kunna åka hem och arbeta under dessa perioder.
 

VISSTE DU ATT….?

Nästan alla studier finns på både kandidat- och magisternivå och det finns många spännande kombinationer av olika studier du kan välja bland!

De flesta kandidatexamen (och vissa magistersexamen) erbjuder möjligheter till språkundervisning, utbyte till andra länder och relevant praktik både i Storbritannien och andra länder.

Magisterexamen i Storbritannien är för det mesta ettåriga och kräver ofta inte att du har tagit en kandidatexamen inom samma område. Detta innebär att du kan ta en magisterexamen i något helt annat än vad du har en kandidatexamen i!

Studierna och universiteten har olika antagningskriterier, så det är omöjligt att ange alla nyanser här. För att få den mest korrekta informationen skräddarsydd efter dig och dina önskemål, hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Vi hjälper dig att hitta den perfekta kursen och universitetet utifrån vad du vill studera, din akademiska bakgrund och var du vill studera. Vi hjälper dig med allt du behöver göra innan du ansöker, under och efter ansökningsprocessen, samt under hela din studiegång om du så önskar!

All hjälp från oss är helt gratis och utan förpliktelser!
 

Alla ämnen A-Ö

Har du några frågor?
Skicka oss ett meddelande