Studera specialpedagogik i Storbritannien

Specialpedagogik är ett ämnesområde som fokuserar på personer som faller utanför pedagogikens normala ramar. Det kan vara svårigheter av olika slag, och inom specialundervisningen hittar man barn och vuxna med läs- och skrivsvårigheter, språk- och talsvårigheter, syn- och hörselproblem och olika sociala och känslomässiga problem. Specialundervisningen riktar sig också till personer med olika typer av fysiska och psykiska funktionshinder. Detta är en studie som erbjuds på masternivå.

Specialpedagogen fungerar ofta som ett stöd för läraren och anpassar planer och utbildningsprogram för elever med särskilda behov. Det är också vanligt att specialpedagoger arbetar med att tillhandahålla utbildning till lärare, förskollärare och föräldrar.

Programmet passar dig som vill hjälpa till att skapa en meningsfull vardag i utbildning och arbete med barn, unga och vuxna med särskilda behov. Programmet är speciellt anpassat för lärare och andra utbildade yrkesverksamma som arbetar inom ett antal pedagogiska områden och discipliner. Syftet med utbildningen är bland annat att ge dig möjlighet att engagera dig och reflektera över läroplanen för att bedöma och förbättra inlärningsprocessen för barn och unga med stödbehov. Programmet ger dig analytisk kompetens och handlingsberedskap som gör att du kan underlätta goda inlärningsmiljöer som skyddar elevernas professionella, personliga och sociala utveckling. Gemensamma moduler för denna studie omfattar ofta ämnen som undervisning och lärande i specialpedagogik, inklusive utbildning, språk- och lässvårigheter, autism, beteende och känslomässig och social utveckling.

Liknande utbildningar

Andra program som kan vara rätt för dig:

Magisterexamen

Det som är så fantastiskt med Storbritannien är att du kan ansöka om nästan vilken magisterexamen som helst utan att du nödvändigtvis har en kandidatexamen inom samma område. Naturligtvis kommer en relevant kandidatexamen att vara till nytta, men det är inte alltid ett krav. I Storbritannien kan du ta en magisterexamen på ett år.

Jobbmöjligheter​

Specialpedagoger gillar att arbeta i skolor och oftast i de lägre årskurserna. Behovet av specialpedagoger är fortfarande stort på alla nivåer, och många specialpedagoger arbetar i skolor speciellt anpassade för barn med extra behov av hjälp. Det finns också jobbmöjligheter på pedagogiskt-psykologiska rådgivningstjänster, kompetenscenter eller inom hälso- och socialsektorn. Inom hälsosektorn finns det ett särskilt behov av personer med kompetens att hjälpa människor i speciella livssituationer. Specialpedagoger kan också arbeta inom det privata näringslivet, i internationella organisationer och med forskning. En del arbetar i fängelse och drogvård, politik, integration och kultur.

Vi rekommenderar även att du jobbar i Sverige under semestern medan du är student i Storbritannien. När du söker ett jobb efter examen kommer det att vara en stor fördel att kunna ha arbetslivserfarenhet på ditt CV, men det kommer också att vara mycket användbart att börja skapa kontakter i arbetslivet så tidigt som möjligt. Du har ofta långa semestrar som student i Storbritannien, så det finns goda möjligheter att kunna åka hem och arbeta under dessa perioder.

Godkänd i Sverige

Utbildningen erkänds i Sverige och en utbildning utomlands kommer troligen bara att vara ett stort plus i förhållande till erfarenheter och kvaliteter man förvärvar genom att studera utomlands.

Vill du veta mer?

Prata med en personlig studievägledare som kan ge dig mer information om antagningskrav, vilka utbildningar som finns på kandidat- och magisternivå och för att hitta de kurser och universitet som är bäst för dig med din bakgrund, betyg, studieönskningar och eventuellt studieplats . Eftersom alla utbildningar och universitet har olika kriterier och nivåer är det tyvärr omöjligt att ange alla krav här på denna sida, så för att få den mest exakta informationen skräddarsydd för dig och dina önskemål, kontakta en av våra studievägledare.

Tillbaka till huvudsidan

VISSTE DU ATT….?

Nästan alla studier finns på både kandidat- och magisternivå och det finns många spännande kombinationer av olika studier du kan välja bland!

De flesta kandidatexamen (och vissa magistersexamen) erbjuder möjligheter till språkundervisning, utbyte till andra länder och relevant praktik både i Storbritannien och andra länder.

Magisterexamen i Storbritannien är för det mesta ettåriga och kräver ofta inte att du har tagit en kandidatexamen inom samma område. Detta innebär att du kan ta en magisterexamen i något helt annat än vad du har en kandidatexamen i!

Studierna och universiteten har olika antagningskriterier, så det är omöjligt att ange alla nyanser här. För att få den mest korrekta informationen skräddarsydd efter dig och dina önskemål, hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Vi hjälper dig att hitta den perfekta kursen och universitetet utifrån vad du vill studera, din akademiska bakgrund och var du vill studera. Vi hjälper dig med allt du behöver göra innan du ansöker, under och efter ansökningsprocessen, samt under hela din studiegång om du så önskar!

All hjälp från oss är helt gratis och utan förpliktelser!
 

Alla ämnen A-Ö